Intercyza – czym jest i czy warto ją zawierać? | Rozwód Łódź

Rozwód Łódź Alimenty Łódź

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami małżonkowie po ślubie objęci są tzw. ustawową wspólnością majątkową. Jest to podstawowy rodzaj ustroju majątkowego występujący w Polsce.

Coraz częściej jednak zawarcie umowy małżeńskiej między przyszłymi małżonkami, czyli popularnie nazywanej intercyzą przestaje być tematem tabu i ten ustrój również zyskuje na popularności.

Małżonek który ogłasza upadłość konsumencką pociąga za sobą drugiego małżonka

Ostatni mój wpis poświęcony był wpływowi upadłości konsumenckiej na sytuację drugiego małżonka.

Idealnie złożyło się to w czasie z najświeższym orzeczeniem siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 16 grudnia 2019 roku (sygnatura akt III CZP 7/19), który podkreślił, że z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków majątek wspólny wchodzi do masy upadłości – oczywiście w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami istnieje ustrój wspólności ustawowej, która skądinąd jest najczęstszym przypadkiem.

Co ciekawe, zgodne z art. 124  ust. 1 prawa upadłościowego z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między nimi rozdzielność majątkowa.

Czy możliwa jest rozdzielność majątkowa z datą wsteczną?

Jakiś czas temu w artykule zatytułowanym:

Podział majątku | Jaki ustrój majątkowy wybrać w małżeństwie?

wspominałam o ustrojach majątkowych małżeńskich. Jednym z nich była rozdzielność majątkowa.

I. Kiedy może nastąpić rozdzielność majątkowa między małżonkami?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami może nastąpić jedynie z ważnych powodów.

Rozumienie pojęcia ważnych powodów doprecyzowały doktryna prawnicza oraz judykatura,

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o podziale majątku

Byliście w związku małżeńskim, zgromadziliście majątek wspólny – jednak Wasze drogi się rozeszły, Sąd orzekł rozwód, tylko co dalej z wspólnym majątkiem?

Przed takim dylematem staje większość byłych już małżeństw.

Poniższe wskazówki pomogą Ci podjąć właściwą decyzję dotyczącą podziału majątku po rozwodzie.

Czy Mąż może wyrzucić Żonę z domu? Czy Żona może wyrzucić Męża z domu?

Wyobraźmy sobie sytuację:

radość na twarzy Joli (dla przykładu), radość na twarzy Arka (dla przykładu), mówią sobie tak na ślubnym kobiercu, potem huczne wesele i wreszcie wspólne życie  w mieszkaniu kupionym przez Arka przed ślubem. Potem pojawia się córka Ania, która jest bardzo związana z rodzicami. Sielanka trwa 5 lat. Potem coś zaczyna się psuć, Jola z Arkiem nie potrafią już się porozumieć. Często się kłócą, a później długo do siebie nie odzywają. W końcu Arek postanawia złożyć pozew o rozwód, a Jola zaczyna się zastanawiać czy wyrzuci ją ze swojego mieszkania razem z Anią… ?

Zwrot wydatków i nakładów koniecznych przy podziale majątku wspólnego

Dziś przestawię Tobie kwestię zwrotu wydatków i nakładów koniecznych przy podziale majątku wspólnego.

Dlaczego jest to istotne?

Z tego powodu, że całe postępowanie o podział majątku wspólnego należy do problematycznych i najczęściej długotrwałych. Szczególnie trudne jest określenie wartości nakładu i wydatku oraz odzwierciedlenie tej wartości przy obliczeniu należnego małżonkowi lub małżonkom świadczenia. 

A nierzadko zdarzają się sytuacje kiedy:

małżonkowie ze wspólnego domowego budżetu spłacają kredyt zaciągnięty przez jednego z nich przed zawarciem związku małżeńskiego – są to nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty,

Podział majątku – ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

W dzisiejszym wpisie chciałam poświęcić trochę uwagi kwestii ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym przy podziale majątku wspólnego.

Zapytano mnie ostatnio: Czy dzieląc majątek, wszystko to co wchodzi w jego skład (lub prawie wszystko) może otrzymać tylko jedna strona?

Jest to dość ekstremalna sytuacja ale możliwa. Wymaga udowodnienia, że druga strona faktycznie nie przyczyniała się swoim zachowanie do powstania majątku.

I. Podział majątku – zasada ogólna

Zasada jest taka, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Jak napisać wniosek o podział majątku? Wzór wniosku

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa?

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej?

Z serii artykułów poświęconych kwestiom związanym z podziałem majątku pojawiły się już artykuły:

Podział majątku | Jaki ustrój majątkowy wybrać w małżeństwie?
Jak przeprowadzić podział majątku? | Rozwód Łódź

W dzisiejszym wpisie odpowiem na to i inne pytania związane z wnioskiem o podział majątku,

Jak przeprowadzić podział majątku? | Rozwód Łódź

Jak wspomniałam w poprzednim wpisie podział majątku jest dozwolony dopiero po rozwiązaniu małżeństwa, ewentualnie przy orzekaniu separacji.

W jaki sposób przeprowadzić podział majątku?

Są dwie formy:

⇒ sądowa,

⇒ umowna

Każda z nich ma swoje wady i zalety, które pokrótce omówię.

I. Jak przeprowadzić podział majątku?

Sądowy podział majątku

Rozróżnić trzeba sądowy podział majątku:

  1. przy orzekaniu rozwodu,

Podział majątku | Jaki ustrój majątkowy wybrać w małżeństwie?

Dziś rozpoczynam ciąg wpisów dotyczących podziału majątku.

Postaram się przybliżyć najważniejsze kwestie i podzielić artykuły na pewne działy.

W tym przedstawię jakie typy ustrojów małżeńskich majątkowych występują w polskim prawie oraz co się do nich zalicza, a co pozostaje własnością danego małżonka.  Ma to ogromne znaczenie w przypadku podziału majątku, dlatego że dokonanie go może okazać się skomplikowaną operacją, a Ty musisz w pierwszej kolejności wiedzieć co możesz dzielić, a co nie!

I. Wspólność majątkowa

Najbardziej popularny rodzaj małżeńskiego ustroju majątkowego.