Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania? | Wypowiedzenie najmu mieszkania

wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

Kontynuując serię wpisów o najmie, zajmiemy się wypowiedzeniem umowy najmu mieszkania. Tak jak wspomniałam, moim zdaniem kwestia wypowiedzenia umowy najmu ma zasadnicze znaczenie, jednak w przypadku najmu mieszkania wygląda to nieco inaczej, zwłaszcza z punktu wynajmującego. Dlatego przyjrzymy się bliżej tej kwestii.

Podobnie jak zwykłym najmie, umowa najmu mieszkania może być zawarta na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony – zależy to wyłącznie od woli stron.

Czas trwania umowy kształtuje również sposób jej wypowiedzenia.

I.

Wypowiedzenia umowy najmu lokalu – jak zrobić to dobrze?

wypowiedzenie umowy najmu lokalu

Wypowiedzenie umowy najmu to kolejny aspekt, który chciałabym poruszyć w związku z serią wpisów o najmie.  Z mojego punktu widzenia kwestia wypowiedzenia umowy najmu, to jej najbardziej newralgiczny element.

Umowa najmu może być zawarta na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony – zależy to wyłącznie od woli stron. W konsekwencji to czas trwania umowy kształtuje się sposób jej wypowiedzenia.

Zanim przejdziemy do sedna, dodam tylko że poniższe omówienie wypowiedzenia umowy najmu nie dotyczy najmu mieszkań, lecz na przykład najmu lokali użytkowych. O wypowiedzenie najmu mieszkania napiszę kolejny wpis.

Najem mieszkania – niezbędnik wynajmującego

najem

Kontynuując cykl wpisów o najmie, postaram się dziś przybliżyć zagadnienia, które będą najbliższe wynajmującym – właścicielom mieszkań, którzy planują wynająć swoje mieszkanie – na co powinni zwrócić uwagę zawierając umowę.

Najemcy są grupą, która w sposób szczególny jest chroniona przez ustawodawcę, dlatego też wielu właścicieli mieszkań boi się nieuczciwych najemców, których później, w przypadku zalegania z czynszem, nie będzie mogła się pozbyć.

I. Od czego zacząć? -> Spisz umowę najmu na piśmie!

Najem krótkoterminowy – wszystko co warto wiedzieć.

najem krótkoterminowy

Kontynuując serię wpisów o najmie zajmiemy się umową najmu krótkoterminowego. Najem krótkoterminowy bije rekordy popularności, choć aktualnie w dobie pandemii troszkę jego blask słabnie. Niemniej jednak jest to jedna z częściej zawieranych umów.

Zakup mieszkań pod najem krótkoterminowy jest niezwykle popularny w dużych miastach, a także w miejscowościach turystycznych.

Należy też dodać, że w polskim prawie najem krótkoterminowy jest stosunkową nowością i nie został jeszcze kompleksowo uregulowany przepisami prawa. Dlatego też, co do zasady, mają tutaj zastosowanie przepisu kodeksu cywilnego w zakresie umowy najmu.

Naprawy w najmowanym mieszkaniu | Czyli kto powinien naprawiać wynajmowanie mieszkanie?

najem naprawy

W ostatnim wpisie rozkładałam na czynniki pierwsze umowę najmu z uwzględnieniem postanowień, na które powinien zwrócić uwagę najemca. Jedna z części była poświęcona naprawom w najmowanym mieszkaniu.

Jednakże jest to na tyle obszerny temat, że postanowiłam dedykować mu osobny wpis.

Jak już wspominałam, zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów (art. 6a-6) obowiązki zarówno najemcy i wynajmującego są tam dość wyraźnie określone. Jeżeli strony w treści sporządzonej przez nie umowy postanowią inaczej, wówczas pierwszeństwo przed zapisami w ustawie mają zapisy umowy najmu.

Najem mieszkania – niezbędnik najemcy. | Na co zwrócić uwagę w umowie najmu?

najem mieszkania

Umowa najmu jest obecnie jedną z najczęściej zawieranych umów w obrocie. Zazwyczaj są to umowy, które zawierane są na określony czas, dlatego przed podpisaniem warto zwrócić uwagę na kilka elementów,  tak aby później nie czekała nas jako najemców niemiła niespodzianka.

Powiedziałabym, że plagą wśród wynajmujących jest konstruowanie umów w taki sposób, aby najemcę wystraszyć. W umowach pojawiają się wszelkie może zabezpieczenia, często nieprzystające do realiów umowy, która dotyczy jednopokojowego mieszkania.

Z jednej strony  rozumiem wynajmujących, jednak najemca zanim zdecyduje podpisać się skomplikowaną umowę na najem 20 metrów kwadratowych również powinien zdawać sobie sprawę z konsekwencji zapisów umowy,