Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa?

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej?

Z serii artykułów poświęconych kwestiom związanym z podziałem majątku pojawiły się już artykuły:

Podział majątku | Jaki ustrój majątkowy wybrać w małżeństwie?
Jak przeprowadzić podział majątku? | Rozwód Łódź

W dzisiejszym wpisie odpowiem na to i inne pytania związane z wnioskiem o podział majątku, a także przedstawię jak powinno wyglądać pismo procesowe.

 I. Gdzie złożyć wniosek o podział majątku?

Zgodnie z przepisem art. 566 kodeksu postępowania cywilnego w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku.

W I instancji jest to sąd rejonowy.

Najczęściej jest tak, że w skład majątku wchodzą rzeczy ruchome (meble, samochód, sprzęt grający itp.) oraz nieruchomość. Wówczas to ta ostatnia decyduje o właściwości sądu.

Co jednak w sytuacji gdy nieruchomości jest  kilka i są położone w obszarze działania kilku sądów? Otóż, wnioskodawca ma możliwość wyboru sądu właściwego.

Jeżeli majątek wspólny składa się tylko z rzeczy ruchomych, to oceniamy miejsce ich położenia na dzień złożenia wniosku do sądu. Nawet jeśli po zainicjowaniu postępowania rzeczy zostaną przeniesione, to pozostaje to bez wpływu na właściwość sądu.

II. Wniosek o podział majątku – oznaczenie stron i określenie wartości przedmiotu sporu

Stronami postępowania jest wnioskodawca, czyli ten kto chce wszcząć postępowanie podziałowe oraz uczestnik = były małżonek.

Należy określić dokładne miejsce zamieszkania stron, ponieważ sąd na ten adres będzie kierował korespondencję. W przypadku wnioskodawcy dodatkowym wymogiem jest umieszczenie numeru PESEL.

Natomiast wartość przedmiotu sporu (tzw.: w.p.s.) oznacza ogólną wartość całego zgromadzonego w trakcie trwania małżeństwa majątku wspólnego. Podajesz ją w zaokrągleniu do pełnych złotych.

III. Ile kosztuje podział majątku? Opłata od wniosku o podział majątku

W poprzednim wpisie wskazywałam, że wpis sądowy wynosi 1 000,00 zł, a gdy przedłoży się zgodny projekt podziału – 300,00 zł.

To jednak nie koniec.

Może się bowiem okazać, że druga strona kwestionuje wartość danych składników majątku czy też nie zgadza się np. z wydatkami poczynionymi z majątku wspólnego na majątek odrębny. Wówczas konieczne będzie powołanie biegłego.

Można oczywiście zawnioskować o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części, np. jedynie od opłaty za wniosek.

Zwolnienie to musi jednak posiadać jakieś podstawy. Dlatego konieczne będzie złożenie oświadczenia, że wnioskodawca nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

IV. Treść wniosku o podział majątku

W tzw. petitum pisma musisz napisać co wchodzi w skład majątku wspólnego i jaką ma wartość oraz że żądasz dokonania jego podziału w określony sposób.

Jak pisałam powyżej – możesz również wnieść o zwolnienie od kosztów sądowych oraz wskazać czy była podjęta próba pozasądowego rozwiązania Twojego problemu.

Jest to najprostsza forma pisma procesowego w tego typu sprawie.

Dodatkowo, Twoje roszczenia mogą dotyczyć ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz tego, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi (szczegółowo na ten temat w osobnym wpisie).

Ponadto, wniosek powinien zawierać uzasadnienie, podpis oraz wymienienie załączników.

W uzasadnieniu warto wskazać dowody, które poświadczą, że dany składnik majątku, np. został zakupiony ze środków pochodzących z Twojego majątku odrębnego.

Jednym z najczęściej wykorzystywanych dowodów w postępowaniu sądowym o podział majątku są zeznania świadków. Często pytacie się mnie jaki ten świadek ma być? Najczęściej odpowiadam, że z dobrą pamięcią 🙂 i szeroką wiedzą na temat Twojej sytuacji rodzinno-majątkowej.

I choć piszę to pół żartem, to jest to szczera prawda. Dobrze jest gdy świadek wie: z czego składa się majątek wspólny, kto go nabył i z czyich środków, czy są jakieś elementy majątku nabyte przez współmałżonków przed ślubem, w drodze dziedziczenia, czy darowizny.

Jednakże jeszcze lepsze od świadków są dowody ,,materialne”, czyli faktury/rachunki/przelewy/potwierdzenia/wyciągi z konta. Z takich bowiem dowodów bez wątpliwości wynika co się komu należy.

W poprzednich wpisach sygnalizowałam, że tego typu pismo możesz złożyć w każdej chwili, bowiem żądanie podziału majątku nie ulega przedawnieniu. Pamiętaj jednak, że każda przytaczana przed sądem okoliczność musi zostać udowodniona. Nie jest to łatwe, zwłaszcza, gdy mamy do czynienia ze znacznym upływem czasu.

Dlatego w mojej ocenie nie zwlekaj ze złożeniem wniosku, przemyśl to, a gdy potrzebujesz pomocy zwróć się o nią do kogoś kto fachowo i bezstronnie oceni Twoją sytuację.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
sonia
sonia
2 lat temu

witam jak napisac wnisek do sądu o dokonanaie spadku i podział majątku

WŁADYSŁAWA
WŁADYSŁAWA
1 rok temu
Reply to  sonia

Witam. Proszę o pomoc w sprawie ułożenia treści wniosku do Sądu o podział majątku po ustani małżeństwa przez rozwód.Proszę co należy przesłać by wniosek był właściwy. Jeszcze potrzebuję ułożenia wniosku o przydział adwokata z urzędu.Dziękuję. KALUŹNIAK Władysława.