Mediacja w toku postępowania rozwodowego

Sala sądowa, obecność sądu, ławników, pełnomocników jak również nagromadzenie negatywnych emocji między małżonkami  nie zawsze pozytywnie wpływa na chęć polubownego  rozwiązania małżeństwa i wypracowania stanowiska co do kwestii władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, kontaktami z nimi, wysokością alimentów.

Może warto rozważyć rozstanie w bardziej dogodnych warunkach niż sala sądowa? Rozważenie mediacji to słuszna decyzja. Z tego artykułu dowiesz się wszystkiego co warto na jej temat wiedzieć.