Uznanie ojcostwa w drodze oświadczenia

Uznanie ojcostwa w drodze oświadczenia

Najbardziej komfortową sytuacją jest tożsamość tzw. ojcostwa prawnego i biologicznego. Sytuacja ta występuje co do zasady w przypadku dzieci pochodzących z małżeństwa.

Jednakże coraz częściej nie pokrywają się one. Wówczas ojcostwo należy ustalić. Ustalenie ojcostwa ma na celu wskazanie, kto jest ojcem dziecka pozamałżeńskiego.

Nie zawsze jednak konieczne jest przeprowadzenie procedury ustalenia ojcostwa, bowiem wystarczy zrobić to w tzw. trybie administracyjnym poprzez złożenie stosownych oświadczeń.

Dziś przyjrzymy się całej procedurze.

Co zrobić jeśli minął termin na zaprzeczenie ojcostwa?

Na temat zaprzeczenia ojcostwa pisałam w artykule znajdującym się tutaj (oprócz omówienia tej kwestii zawarłam również przykładowy wzór pozwu w tego typu sprawie).

Opisywałam m.in. jak sprecyzować żądanie, gdzie złożyć pismo, w jakim terminie.

W dzisiejszym wpisie chciałbym się skoncentrować właśnie na tej ostatniej okoliczności i nieco ją rozwinąć.

Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa – wzór

Jak obiecałam w poprzednim opracowaniu – dziś omawiam w zarysie powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

W przystępny sposób postaram się  scharakteryzować tę instytucję oraz przedstawić warunki jakie muszą zostać spełnione, by sąd przychylił się do Twojego stanowiska odnośnie bezskuteczności uznania dziecka. Tego typu postępowania – podobnie jak z sprawy zakresu zaprzeczenia ojcostwa- nie należą do łatwych. Głównie ze względu na kontekst emocjonalny całej sytuacji.

Coraz częściej zgłaszają się do mnie osoby, które nie wiedzą jak postąpić kiedy dowiadują się, że uznali dziecko niepochodzące od nich. Jeśli zatem nie wiesz jak rozwiązać swój problem,

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – wzór pozwu z komentarzem

W opracowaniu, które właśnie czytasz, chciałabym przedstawić warunki jakie muszą zostać spełnione, by zaprzeczyć ojcostwo dziecka.

Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa nie należą do łatwych. Jest to trudne doświadczenie dla obu stron, jednak w wielu przypadkach złożenie wniosku o zaprzeczenie ojcostwa jest najlepszym wyjściem. Coraz częściej zgłaszają się do mnie osoby z tego typu problemem prosząc o radę. Warto zatem poświęcić chwilę na to, by zapoznać się z uwagami, które zamieściłam poniżej, a następnie przeanalizować wzór pozwu.

Podkreślam, że przebieg postępowania w Twojej sprawie w zależności od stopnia jej skomplikowania oraz środków dowodowych,

Jak ustalić ojcostwo dziecka? Pozew o ustalenie ojcostwa dziecka

W opracowaniu, które właśnie czytasz, chciałabym przedstawić warunki jakie muszą zostać spełnione, by ustalić ojcostwo dziecka.

Życie zna różne przypadki i stąd prawo daje możliwość wykazania jego pochodzenia. Sprawy o ustalenie ojcostwa nie należą do łatwych. Jest to trudne doświadczenie dla obu stron, jednak w wielu przypadkach złożenie tego rodzaju pozwu jest najlepszym rozwiązaniem.

Warto zatem poświęcić chwilę na to, by zapoznać się z uwagami, które zamieściłam poniżej, a następnie przeanalizować wzór pozwu.