500+ a opieka naprzemienna

500+ a opieka naprzemienna

Czy 500+ przysługuje w przypadku opieki naprzemiennej nad dzieckiem?

Jeśli tak to któremu z rodziców i w jakiej wysokości?

Czy trzeba dołączyć do wniosku dokument ustalający opiekę naprzemienną?

Na te pytania odpowiem w dzisiejszym wpisie.

I. 500 plus – podstawowe informacje

Świadczenie wychowawcze może zostać przyznane równocześnie obojgu rodzicom:

rozwiedzionym,

– pozostającym w separacji,

– żyjącym w rozłączeniu,

o ile dziecko pozostaje pod opieką naprzemienną tych rodziców w porównywalnych i powtarzających się okresach,

Wyrok zaoczny w sprawie o rozwód – czy jest możliwy? | Rozwód Łódź

Wyrok zaoczny w sprawie o rozwód

Liczba rozwodów corocznie rośnie. Nierzadko są to trudne batalie sądowe, dlatego większości z nas trudno jest wyobrazić sobie sytuację, w której sąd orzeka zaocznie rozwód. Czy to w ogóle jest w Polsce możliwe?

Otóż tak i o tym będzie dzisiejszy wpis, do lektury którego zapraszam.

I. Co to jest wyrok zaoczny?

Ale od początku… Czym właściwie jest „wyrok zaoczny”?

Jest to wyrok wydany w sprawie, w której pozwany nie bierze wcale udziału, to znaczy:

  • nie pojawia się na rozprawach/posiedzeniach,
  • nie sporządza pism,
  • pozwany co prawda bierze udział w rozprawach/posiedzeniach,

Umieszczenie chorego w Domu Pomocy Społecznej | DPS

DPS

Problematyka umieszczania chorych w Domu Pomocy Społecznej (dalej też: DPS) wydaje się być w Polsce tematem tabu.

Niestety jesteśmy społeczeństwem coraz starszym, ale też schorowanym, dlatego też dobrze wiedzieć jakie są możliwości umieszczenia chorego w DPS.

I. Kto może zostać pensjonariuszem  domu pomocy społecznej?

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych,

Czy stypendium może zostać zabrane przez komornika?

zajęcie komornicze

Wielu dłużników zastanawia się, jakie kwoty pojawiające się na jego koncie może zająć komornik.

Mimo, że przepisy na podstawie których działa komornik są dość „zero-jedynkowo” napisane, to często wokół możliwych działań komornika pojawia się wiele wątpliwości, które dziś postaram się w jednym z aspektów rozwiać.

I. Co to jest stypendium?

Stypendium, z którym najczęściej mamy do czynienia, to jest to stypendium szkolne, które jest przyznawane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Jest to pomoc socjalna wypłacana przez daną gminę, zaś pieniądze na jego wypłatę co do zasady pochodzą z budżetu państwa.

Czy plan spłat można spłacić wcześniej? | Upadłość konsumencka Łódź

konsumencka Łódź upadłość

W jednym z wcześniejszych wpisów podejmowałam tematykę planu spłat. Opisywałam szczegółowo czym jest plan spłat. Dziś zajmiemy się tym od innej strony.

Będziemy rozważać, czy można zrealizować plan spłat wcześniej, niż zostało w nim to ustalone?

I. Plan spłaty na jaki okres i dlaczego na taki?

W planie spłaty sąd dokonuje podziału funduszy masy upadłości pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, jeżeli w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości.

Co do zasady plan spłaty nie powinien być ustalony na okres dłuższy niż 36 miesięcy.