Na temat zaprzeczenia ojcostwa pisałam w artykule znajdującym się tutaj (oprócz omówienia tej kwestii zawarłam również przykładowy wzór pozwu w tego typu sprawie).

Opisywałam m.in. jak sprecyzować żądanie, gdzie złożyć pismo, w jakim terminie.

W dzisiejszym wpisie chciałbym się skoncentrować właśnie na tej ostatniej okoliczności i nieco ją rozwinąć.

I. Kiedy jest możliwe zaprzeczenie ojcostwa i jaki jest termin na dokonanie tego?

Mechanizm zaprzeczenia ojcostwa może być zastosowany w dość krótkim czasie.

Mianowicie, mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę (najczęściej będzie to data urodzin dziecka), nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Z kolei matka dziecka może wnieść pozew przed upływem 6 miesięcy od dnia gdy dziecko się urodziło.

Natomiast dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności.

Jeśli zatem np. kobieta lub mężczyzna wiedzą, że osoba wpisana w akcie urodzenia dziecka jako ojciec – w rzeczywistości nim nie jest i w pozwie o zaprzeczenie ojcostwa wykażą złożenie pisma w terminie (decyduje tak naprawdę upływ 6 miesięcy), to bez żadnych obaw będą mogli skorzystać z tej procedury.

II. Jak dokonać zaprzeczenie ojcostwa po upłynięciu powyższego terminu?

Czasem jednak zdarza się tak, że jedna ze stron orientuje się w sytuacji po upływie 6 miesięcy. W takim wypadku co, do zasady traci się możliwość zaprzeczenia ojcostwa.

Istotna jest w tym przypadku ochrona dobra dziecka – jego  prawo do wychowywania się w rodzinie, w odpowiednim środowisku.

Jest jednak pewne pewne wyjście z sytuacji…

Aby zaprzeczyć ojcostwo po upływie terminu 6 miesięcy możesz wystąpić z odpowiednio umotywowanym wnioskiem do Prokuratury.


Taką możliwość daje art. 86 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego; wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka, prokurator może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania

Z powyższego przepisu wynika, iż prokurator nie jest związany terminami do wytoczenia tego rodzaju powództwa w przeciwieństwie do ojca, matki lub dziecka.

III. Jak skutecznie dokonać zaprzeczenia ojcostwa przez prokuratora?

Istotne jest jednak wykazanie spełnienia przynajmniej jednej z przesłanek zawartych w w/w przepisie: wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

Ze swojej strony dodam jeszcze: przekonaj prokuratora, że ojcostwo mężczyzny ujawnione w akcie urodzenia dziecka jest wysoce wątpliwe.

Na czym ma polegać uzasadnienie tych okoliczności?

Najczęściej dobro dziecka będzie zbieżne z interesem społecznym. Dobro dziecka, to przede wszystkim ustalenie jego prawnego pochodzenia zgodnie z pochodzeniem biologicznym. Każde dziecko powinno przecież wiedzieć kto jest jego ojcem, a w postępowaniu o zaprzeczenie ojcostwa chodzi przecież o to, by doprowadzić do ustalenia prawidłowego stanu cywilnego dziecka.

Natomiast ochrona interesu społecznego, to uregulowanie zgodnie z rzeczywistością stosunków prawnych łączących dziecko z rodzicami. Kwestia poddania w wątpliwość ojcostwa mężczyzny wpisanego do aktu urodzenia dziecka nie wymaga raczej bliższego dookreślenia.

Podsumowując:

Tak więc nawet jeśli przekroczysz termin 6 miesięcy do zaprzeczenia ojcostwa dziecka – możesz wystąpić ze stosownym wnioskiem do Prokuratora.

Doradzam jednak, by przed skorzystaniem z tej opcji skonsultować treść wniosku z prawnikiem.

Pismo tego rodzaju ma przede wszystkim przekonać Prokuratora (który jest przecież organem stojącym na straży przestrzegania prawa) o zasadności wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, co w praktyce może okazać się wyzwaniem dla osoby niemającej doświadczenia w tego typu sprawach.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Jolanta
2 lat temu

Tak czy inaczej sytuacja ojca który odkrył romans żony po kilku latach jego trwania jest nei do pozazdroszczenia.