W dzisiejszym artykule chciałbym przybliżyć Ci kwestię samego wyroku rozwodowego.

Jak zapewne słyszałeś w wyroku zawarte są rozstrzygnięcia w sprawach, o których Sąd musi orzec bez względu na to, czy Ty bądź Twój małżonek, domagaliście się tego w pozwie oraz elementy dodatkowe, o których Sąd orzeka na wniosek, Twój bądź Twojego małżonka, złożony w pozwie bądź już w toku sprawy rozwodowej.

I. Wyrok rozwodowy  – elementy obowiązkowe (niezależnych od złożonego wniosku):

  1. Orzeczenie, że sąd rozwiązuje małżeństwo przez rozwód – co z chwilą uprawomocnienie wyroku rozwodowego jest jednoznaczne z ustaniem małżeństwa.
  2. Orzeczenie o winie – który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, może również ustalić, że wina za rozkład pożycia obciąża obojga z małżonków, bądź też na zgodny wniosek może odstąpić od orzeczenia o winie.
  3. Orzeczenie, któremu z małżonków przypada władza rodzicielska nad dziećmi, któremu z małżonków władza rodzicielska zostaje ograniczona bądź który z małżonków zostaje tej władzy pozbawiony. Oczywiście Sąd orzeka o władzy rodzicielskiej w przypadku gdy posiadacie małoletnie dzieci.
  4. Orzeczenie o kontaktach rodzica z dzieckiem, któremu władza rodzicielska została ograniczona lub został jej pozbawiony.
  5. Orzeczenie o obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania wspólnych dzieci stron – obowiązek alimentacji.
  6. Orzeczenie o korzystaniu ze wspólnego mieszkania w przypadku gdy strony po rozwodzie nadal zamieszkiwać będą we wspólnym mieszkaniu. Jeżeli zaś małżonkowie mieszkają oddzielnie Sąd w wyroku nie orzeka o wspólnym mieszkaniu.

II. Wyrok rozwodowyelementy dodatkowe (zgodnych ze złożonym wnioskiem):

  1. Orzeczenie o alimentach na rzecz małżonka.
  2. Orzeczenie dotyczące podziału wspólnego majątku stron, jednakże nie często możemy je znaleźć w wyroku rozwodowym. Sąd orzeknie o podziale majątku na wniosek jednego z małżonków, ale tylko wtedy gdy nie spowoduje to nadmiernego przedłużenia się postępowania. W praktyce Sąd rozpatrzy taki wniosek pozytywnie tylko w sytuacji, gdy małżonkowie złożą zgodną propozycję podziału majątku.
  3. Orzeczenie eksmisji jednego z małżonków.
  4. Orzeczenie o podziale wspólnego mieszkania bądź o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków.

Na koniec Sąd orzeka o kosztach postępowania rozwodowego.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments