Prawa osób LGBTQ | Orientacja seksualna a władza rodzicielska

Orientacja seksualna a władza rodzicielska

Podział opieki nad współnymi dziećmi, kwestie władzy rodzicielskiej to niestety kwestie najtrudniejsze przy rozwodzie czy rozstaniu partnerów.

Dziś w artykule postaramy się odpowiedzieć na nurtujące pytanie osób LGBTQ, które posiadają dzieci.

Czy orientacja seksualna ma wpływ na rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi?

Zapraszam do zapoznania się z artykułem

I. Władza rodzicielska a rozwód

Jeżeli sąd rozwiązuje małżeństwo przez rozwód, a małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, sąd ma obowiązek orzec

Prawa osób LGBTQ | Prawo do odmowy składania zeznań w postępowaniu karnym

prawo odmowy zeznań

Nie ma co ukrywać, że życie pisze różne scenariusze.

Może się zdarzyć, że staniesz przed obawą perpsektywą składania zeznań w postępowaniu karnym dotyczącym Twojego partnera / partnerki.

Czy w takiej sytuacji można odmówić składania zeznań z uwagi na fakt, że postępowanie dotyczy osoby nam najbliższej?

I. Prawo do odmowy składania zeznań w postępowaniu karnym Twojego partnera / partnerki – czy przysługuje?

Zgodnie z art. 182 § 1 Kodeksu postępowania karnego, osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić składania zeznań.

Prawa osób LGBTQ | Adopcja dziecka w przypadku osób LGBTQ+

adopcja LGBTQ

Kwestia adopcji i wychowywania przysposobionego dziecka przez partnerki / partnerów jednej płci, lub osoby LGBT+ w wielu krajach budzi kontrowersje, w innych jest zupełnie legalna i pożądana.

Jak to wygląda w Polsce?

Czy adopcja dziecka przez parę LGBT+ w ogóle jest możliwa? 

W Polsce adoptować dziecko wspólnie mogą wyłącznie małżonkowie. Podkreślenia wymaga, że w świetle przepisów prawa brak jest nawet możliwości adopcji dziecka przez parę (kobieta i mężczyzna), która nie wstąpiła w związek małżeński.

Natomiast możliwa jest adopcja dziecka samodzielnie,

Prawa osób LBTQ | Pełnomocnictwo do dokonywania czynności życia codziennego

pełnomocnictwo LGBTQ

Jak zabezpieczyć siebie i partnera / partnerkę przed nagłymi zdarzeniami losowymi?

Najlepiej sporządzić w takim przypadku pełnomocnictwo.

Czym ono jest i jakie daje nam uprawnienia?

Pełnomocnictwo to jednostronna czynność prawna polegająca na upoważnieniu konkretnej osoby do działania Twoim imieniu.

Jeżeli chcesz powołać pełnomocnika, koniecznie określ zakres spraw lub czynności, które taka osoba będzie mogła załatwić w Twoim imieniu.

W życiu codziennym często zmuszeni jesteśmy do załatwienia spraw o charakterze urzędowo – prawnym. Dobrze jest mieć czasem osobę,

Prawa osób LGBTQ+ | Orientacja seksualna a rozwód

rozwód LGBT

Rozwód nie jest łatwą sprawą. Rozwód, gdzie w tle pojawia się kwestia orientacji seksualnej, tym bardziej.

Dzisiaj chciałabym choć krótko odnieść się do tej kwestii.

I. Zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego

Dla orzeczenia rozwodu najważniejsze jest wystąpienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

O co chodzi?

Rozkład ma charakter zupełny, jeżeli ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze małżonków. Do zupełnego rozkładu potrzebne jest ustanie tych trzech więzi.

W kontekście orientacji seksualnej istotne są więź duchowa,

Prawa pacjenta LGBTQ+ | Prawo dostępu do dokumentacji medycznej partner…

Mimo zapewnień medialnych problem dyskryminacji w sektorze ochrony zdrowia nadal niestety czasem istnieje.

Najczęściej do naruszeń praw pacjentów LGBT+ dochodzi w zakresie: prawa do informacji, prawa do poszanowania godności pacjenta, prawa do życia prywatnego, dostępu do dokumentacji medycznej. Wszystkie wymienione powyżej kwestię omówimy w niniejszym artykule.

Prawa pacjentów LGBT+ są mało znane zarówno w społeczeństwie, ale i wśród osób nieheteroseksualnych. A zatem odpowiadając na najczęściej padające pytanie: czy prawa pacjentów LGBT+ różnią się od praw pozostałych osób korzystających z systemu opieki zdrowotnej? Absolutnie nie!

I.