Czy możliwe jest wycofanie się z upadłości konsumenckiej?

cofnięcie wniosku upadłość konsumencka

Tak jak niejednokrotnie wspominałam, życie pisze nieprzewidywalne scenariusze. W tym wpisie będziemy rozważać, czy możliwe jest cofnięcie wniosku o ogłoszeniu upadłości, a jeżeli tak, to z jakimi konsekwencjami się to wiąże.

Na to pytanie odpowiedź jest typowo „prawnicza”, bowiem „to zależy”.

Przede wszystkim wszystko zależy od tego kiedy wniosek został złożony, czy na gruncie „starych przepisów” czy już po tak zwanej dużej nowelizacji przepisów prawa upadłościowego z marca 2020 roku.

Należy zacząć od tego, że możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką jest prawem dłużnika.

Płaca minimalna a plan spłat | Upadłość konsumencka Łódź

Płaca minimalna a plan spłat

Niejednokrotnie zdarza się, że osoby decydujące się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie tylko nie posiadają żadnego majątku w postaci nieruchomości czy samochodu lub innych wartościowych przedmiotów, które syndyk mógłby w toku postępowania spieniężyć, ale też zarabiają tzw. płacę minimalną.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach umowy o pracę wynosi w Polsce w 2021 roku 2800 złotych brutto, co daje 2061,67 złotych „na rękę”, czyli po odliczeniu składek  ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Wymieniona wyżej kwota 2061,67 złotych jest to kwota w 2021 roku, która nie podlega zajęciu ani przez komornika ani przez 

Czy możesz ogłosić upadłość mając jednego wierzyciela?

Wiele osób zastanawia się, czy mając jednego wierzyciela (jeden dług) może rozważać w ogóle złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

Co do zasady postępowanie upadłościowe jest pewnego rodzaju formą egzekucji generalnej. Oznacza to, że co do zasady konieczna jest mnogość wierzycieli. Jest to pewnego rodzaju przeciwieństwa postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika, który może prowadzić postępowanie również w sytuacji, gdy dłużnik ma jednego wierzyciela.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest bowiem w poszanowaniu grupowego interesu wierzycieli, co oznacza, że teoretycznie dłużnik powinien mieć wielu wierzycieli.

I. Czy możesz ogłosić upadłość mając jeden dług (jednego wierzyciela)?

Kredyt po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej | Upadłość konsumencka Łódź

Kredyt po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Upadłości konsumenckie biją aktualnie rekordy w statystykach.

Osoby, które nie są w stanie systematycznie spłacać swoich wymagalnych zobowiązań po kalkulacjach wszystkich „za i przeciw” decydują się na rozpoczęcie procedury upadłościowej, która ma ich doprowadzić do całkowitego oddłużenia i pozwolić żyć na nowo.

Czy osoby, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań będą mogły w przyszłości liczyć na kredy?

I. Kredyt po ogłoszeniu upadłości – nie zawsze jest  tak łatwo…

Szerzej o skutkach ogłoszenia upadłości konsumenckiej pisałam tutaj. 

Choć oddłużenie prowadzi do sytuacji,

Ponowne złożenie wniosku o upadłość konsumencką – czy jest możliwe?

ponowne złożenie wniosku o upadłość

Obecnie upadłość konsumencka bije absolutne rekordy popularności w Polsce. Prawdę mówiąc nic dziwnego, biorąc po uwagę aktualną sytuację w kraju, szerzącą się pandemię i wiążące się z tym problemy na tle nie tylko osobistym, ale również finansowym. To właśnie teraz obserwujemy znacznie większe zainteresowanie tematem upadłości.

Pojawiają się również pytania, czy wniosek o upadłość można złożyć więcej niż jeden raz, a jeżeli tak, to jakie warunki należy spełnić.

W tym wpisie postaram się rozwikłać tę zagwostkę.

I. Upadłość konsumencka przed nowelizacją przepisów

Do 24 marca 2020 roku zgodnie z przepisami prawa upadłościowego sąd oddalał wniosek dłużnika,

Upadłość konsumencka – środki przymusu stosowane wobec upadłego

środki przymusu

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i najczęściej przychylne rozpoznanie go przez sąd w aktualnym stanie prawnym to dopiero początek postępowania upadłościowego. Tak naprawdę to dopiero wierzchołek góry lodowej, z którą muszą zmierzyć się upadli, często nieprzygotowani i pewni, że skoro ogłoszono w stosunku do nich bankructwo, to najgorsze mają już za sobą.

Nie bardziej mylnego. Dziś przyjrzymy się przepisom, które mogą być zastosowane w stosunku do nierzetelnych dłużników, a przede wszystkim powiemy sobie, jakie mogą się z tym wiązać konsekwencje.

I. Obowiązki upadłego przy likwidacji majątku

Podstawowym zadaniem upadłego jest współpraca zarówno z sędzią-komisarzem,

Poszukiwanie majątku dłużnika przez syndyka | Upadłość konsumencka Łódź

poszukiwanie majątku

Ubiegłoroczna nowelizacja prawa upadłościowego wywróciła do góry nogami dotychczas znane nam ramy tego postępowania.

Jej celem było przede wszystkim przyspieszenie ciągnących się postępowań, a także odciążenie sądów, które są przeładowane sprawami, które z powodzeniem na kilku płaszczyznach może zastąpić ktoś inny.

Tą osobą jest syndyk, któremu nowelizacja nadała między innymi uprawnienie do poszukiwania majątku dłużnika, znane nam dotychczas z postępowania egzekucyjnego.

I. Poszukiwanie majątku przez syndyka w upadłości konsumenckiej.

Syndyk ma obowiązek podejmować działania z należytą starannością,

Alimenty a upadłość konsumencka | Upadłość konsumencka Łódź

Alimenty upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest to instytucja prawa, która daje dłużnikom szanse na rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu i wyjście na prostą ścieżkę finansową. Dzięki upadłości dłużnik ma szansę na całkowite umorzenie swoich dotychczasowych zobowiązań.

Upadłość konsumencka kojarzy nam się głównie z umorzeniem zobowiązań kredytowych, pożyczkowych, jednak to nie jedyne zobowiązania, które możemy mieć.

W tym wpisie przybliżę sytuację zarówno osób uprawnionych do alimentów, jak i sytuacje osób, które są zobowiązane do płacenia alimentów.

I. Ogłoszenie upadłości nie powoduje wstrzymania zobowiązań alimentacyjnych

Wierzyciele alimentacyjni zostali uprzywilejowani przez ustawodawcę.

Upadłość konsumencka czy komornik – co jest korzystniejsze?

komornik

Wiele osób często nie wie, że istnieje coś takiego jak instytucja upadłości konsumenckiej. Wiele osób przed złożeniem wniosku ma lub miało już do czynienia z egzekucją komorniczą, komornikiem.

I w końcu, wiele osób przed podjęciem decyzji o złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zastanawia się, czy skoro już prowadzona jest egzekucja przez komornika, to czy zainicjowanie postępowania upadłościowego ma w ogóle sens i co z jego perspektywy jest bardziej korzystne.

Dziś postaram się na te wątpliwości odpowiedzieć.

Z ogłoszeniem upadłości wiążą się określone skutki przewidziane przez prawo,

Upadłość konsumencka w 2020 roku | Upadłość konsumencka Łódź

upadłość konsumencka Łódź

Kwestię upadłości konsumenckiej poruszałam już wielokrotnie na blogu.

Jednak dziś chciałabym się skupić na małym podsumowaniu dotyczącym stosowania znowelizowanych w 2020r. przepisów.

Czy obecnie łatwiej czy trudniej jest uzyskać upadłość konsumencką?

I. Zmiany w upadłości konsumenckiej moim okiem