Upadłość konsumencka w 2020 roku | Upadłość konsumencka Łódź

upadłość konsumencka Łódź

Kwestię upadłości konsumenckiej poruszałam już wielokrotnie na blogu.

Jednak dziś chciałabym się skupić na małym podsumowaniu dotyczącym stosowania znowelizowanych w 2020r. przepisów.

Czy obecnie łatwiej czy trudniej jest uzyskać upadłość konsumencką?

I. Zmiany w upadłości konsumenckiej moim okiem

Plan spłat | Upadłość konsumencka Łódź

Niedawno pisałam o tym, co się dzieje, kiedy sąd ogłosi wyczekiwaną upadłość konsumencką. Jakie są kolejne kroki.

Dziś skupimy się na sytuacji, kiedy upadły dłużnik posiada majątek,  który po zinwentaryzowaniu go przez syndyka  zostaje sprzedany.

Jak już wspominałam we wcześniejszym wpisie, wówczas po sprzedaży przez syndyka majątku dłużnika sąd będzie ustalał plan spłat, o którym opowiem dzisiaj szerzej.

I. Co to jest plan spłat?

Plan spłat jest to ustalony przez sad upadłościowy harmonogram spłat wierzycieli.

Co może zająć komornik? Czy może zająć alimenty, 500+?

Komornik jako funkcjonariusz publiczny powinien działać w sposób niebudzący wątpliwości.

Powinien działać na podstawie i w granicach prawa.

Niestety niejednokrotnie komornicy zajmując rachunku bankowe zajmują nie tylko wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu umowy o pracę, ale zdarza się również, że zajmują inne wpływy na konto, które nie podleją zajęciu komorniczemu, takie jak alimenty, czy świadczenie „500 plus”.

Dziś pokrótce przedstawię co robić w takiej sytuacji.

I. Co może zająć komornik?

Świadczenie, które może zająć komornik w toku postępowania egzekucyjnego są ściśle określone przez prawo.

Choroba psychiczna i inne problemy zdrowotne a upadłość konsumencka?

Co w sytuacji, gdy osoba zainteresowana upadłością konsumecką (lub sie do niej kwalifikująca) jest chora psychicznie? Ma problemy zdrowotne? Utracił pracę? Jest uzależniony od hazardu?

Jakie ma szanse na uzyskanie upadłości konsumenckiej? Czy te okoliczności przeszkadzają czy pomagagają w jej uzyskaniu?

W Polsce stale rośnie liczba upadłości konsumenckich. W 2018 roku z takiej możliwości skorzystało aż 6,5 tysiąca osób! Jest to aż o 25% więcej osób niż w 2017 roku.

Polscy konsumenci popadają w zadłużenie z rozmaitych przyczyn. Jak już podkreśliłam w poprzednich wpisach niewypłacalność każdy przypadek rozpatrywany jest przez sąd indywidualnie.

Upadłość przedsiębiorcy – kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy?

Upadłość przedsiębiorcy to temat coraz popularniejszy w Polsce.

Należy jednak wiedzieć, że w przypadku przedsiębiorców postępowanie upadłościowe wygląda odmiennie, niż w przypadku analizowanej we wcześniejszych wpisach upadłości konsumenckiej.

Tym razem zajmiemy się omówieniem jak wygląda postępowanie upadłościowe przedsiębiorców.

I. Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy może złożyć:

– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

– osoby prawne, czyli spółki kapitałowe – spółka z ograniczona odpowiedzialnością,