W opracowaniu, które właśnie czytasz, chciałabym przedstawić warunki jakie muszą zostać spełnione, by zaprzeczyć ojcostwo dziecka.

Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa nie należą do łatwych. Jest to trudne doświadczenie dla obu stron, jednak w wielu przypadkach złożenie wniosku o zaprzeczenie ojcostwa jest najlepszym wyjściem. Coraz częściej zgłaszają się do mnie osoby z tego typu problemem prosząc o radę. Warto zatem poświęcić chwilę na to, by zapoznać się z uwagami, które zamieściłam poniżej, a następnie przeanalizować wzór pozwu.

Podkreślam, że przebieg postępowania w Twojej sprawie w zależności od stopnia jej skomplikowania oraz środków dowodowych, którymi dysponujesz może się różnie przedstawiać.

W proponowanym przeze mnie omówieniu przedstawiam Ci zatem przykładowy, uniwersalny wzór pisma, który możesz swobodnie wykorzystać. Jednakże w  razie jakichkolwiek wątpliwości, trudności w samodzielnym sporządzeniu pisma –  chętnie służę pomocą. Wspólnie doprecyzujemy pozew tak, by nadać mu klarowną i zrozumiałą treść.

I. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – uwagi wstępne.

 Przede wszystkim powinieneś wiedzieć, że wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przysługuje mężowi matki dziecka, niej samej, dziecku i prokuratorowi.

Wynika to z faktu, że polskie prawo przewiduje trzy możliwości, które pozwalają na ustalenie, że dziecko pochodzi od danego mężczyzny:

  1. dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa, a zatem obejmuje je domniemanie ojcostwa męża matki dziecka,
  2. ojciec dziecka uznał je, czyli złożył stosowne oświadczenie przed organem,
  3. ustalenie ojcostwa nastąpiło w wyniku orzeczenia sądu.

Zatem kiedy ojciec dziecka w trakcie trwania związku małżeńskiego dowiaduje się, że urodzone dziecko nie pochodzi od niego, wytacza powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. W drugim przypadku musi złożyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, czyli ,,cofnąć” wcześniejsze uznanie dziecka. W tym opracowaniu zajmę się omówieniem  pierwszego przypadku – drugi omówię odrębnie.

II. Termin złożenia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa

Jeżeli matka lub jej mąż chcą zaprzeczyć pochodzeniu dziecka, powinni się spieszyć.

Ustawodawca przewidział tak naprawdę krótki termin do wykazania tej okoliczności. Jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji – działania można podjąć w ciągu sześciu miesięcy od dnia dowiedzenia się o urodzeniu dziecka, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Matka dziecka może wnieść pozew przed upływem 6 miesięcy od dnia gdy dziecko się urodziło.

Inaczej nieco sytuacja wygląda gdy dziecko chciałoby zaprzeczyć ojcostwo męża swojej matki,. Może to uczynić po dojściu do pełnoletności nie później jednak niż w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia.

Ponadto, prokurator ma prawo zawsze wnieść tego typu pozew, gdy wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu publicznego; ustawodawca nie ogranicza jego uprawnienia w czasie.

Co zrobić jeśli minął termin na zaprzeczenie ojcostwa?

Pamiętaj, że po pierwsze: w pozwie musisz wykazać, że złożyłeś pismo w terminie, bowiem decyduje tak naprawdę upływ sześciu miesięcy. Po drugie, jeśli w w/w terminie nie podejmiesz stosownych kroków, stracisz możliwość zaprzeczenia ojcostwa. Ustawodawca przyjął bowiem w tego typu sprawach prymat ochrony interesu dziecka, które ma prawo do wychowywania się w rodzinie, w bezpiecznych warunkach. Nie jest zatem wskazane po latach roztrząsanie jego pochodzenia. Po trzecie, termin ten zawsze należy liczyć od dnia urodzenia się dziecka. Nie liczy się go od dnia dowiedzenia się o ciąży żony.

Zatem jeśli dziecko przyszło na świat 6 kwietnia 2016 r., to ostatnim dniem, w którym możesz złożyć przedmiotowy pozew upływa w dniu 6 października 2016 r. (oczywiście jeśli wiedziałeś o urodzeniu dziecka w dniu jego narodzin). W przypadku gdy koniec terminu do wykonania czynności – w naszym przypadku 6 października 2016 r. – przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

KIEDY ZŁOŻENIE POWÓDZTWA O ZAPRZECZENIE OJCOSTWA JEST NIEDOPUSZCZALNE?

Śmierć dziecka powoduje, że nie można dochodzić zaprzeczenia ojcostwa. Inna sytuacja, to urodzenie się dziecka w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą mąż matki wyraził zgodę.

III. Jak złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Pozew powinien mieć formę pisemną – nie ma możliwości złożenia go ustnie.

OZNACZENIE SĄDU ORAZ STRON

Pozew adresujesz do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jednakże gdy nie można określić miejsca zamieszkania pozwanego wtedy wyłącznie właściwym jest sąd miejsca zamieszkania powoda.

W przypadku gdy nadawcą pozwu (powodem) jest mąż matki dziecka, powództwo o zaprzeczenie ojcostwa wytacza przeciwko pozwanym, którymi są dziecko oraz jego matka. Jeśli matka nie żyje – adresatem jego żądań będzie tylko dziecko. Analogiczna sytuacja zachodzi w sytuacji zaprzeczenie ojcostwa przez matkę. Wówczas wytacza ona powództwo przeciwko dziecku i mężowi, a jeżeli ten nie żyje – tylko przeciwko dziecku. Z kolei dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko jej mężowi. Jeżeli mąż matki nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ POZEW?

W tym wypadku istnieją dwie możliwości.

Pozew możesz złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać go listem poleconym. Wówczas za datę wniesienia pozwu sąd przyjmie albo datę wpływu do sądu albo datę stempla pocztowego z dnia nadania.  Warto wysłać przesyłkę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – tzw. ,,zwrotka” będzie dla Ciebie dowodem doręczenia pisma do sądu.

W jednym i w drugim przypadku załącz odpowiednią ilość odpisów pozwu. Pozew należy złożyć w 4 egzemplarzach (1 oryginał + 3 odpisy):

  1. jeden dla pozwanego – ojca lub matki dziecka,
  2. drugi dla małoletniego dziecka, które reprezentuje ustanowiony w postępowaniu nieprocesowym kurator,
  3. trzeci dla prokuratora, któremu sąd ma obowiązek doręczyć odpis pozwu i zawiadamiać o  terminach rozprawy.

IV. Sprecyzowanie żądania pozwu o zaprzeczenie ojcostwa i uzasadnienie 

W pozwie o zaprzeczenie ojcostwa, żądaj, aby sąd stwierdził, że osoba A nie jest ojcem osoby B. Możesz również wnosić o zasądzenie na swoją rzecz kosztów procesu.

Natomiast uzasadnienie jest w mojej ocenie najtrudniejsza częścią pisma. Trzeba bowiem bardzo dobrze uargumentować, że osoba A nie jest ojcem osoby B. Przytacza się zatem dowody np. z zeznań świadków, dokumentów itd. Generalnie należy podać wszystkie okoliczności z których wynika, że mąż matki nie może być ojcem dziecka.

V. Ile kosztuje wniesienie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa

W sprawie o zaprzeczenie ojcostwa pobiera się opłatę stałą w wysokości 200,00 zł.

Opłatę można wnieść na rachunek bankowy sądu albo uiścić w znakach opłaty sądowej. Nie oznacza to jednak jedynych wydatków, bowiem dalsze koszty mogą powstać w toku postępowania (np. w związku z wnioskiem o przeprowadzenie badań DNA – wówczas powód musi uiścić zaliczkę na pokrycie przeprowadzenia takiego badania w wysokości i terminie oznaczonym przez sąd).

VI. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – Wzór

Wzór pozwu możesz pobrać:

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – Wzór

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

1
Dodaj komentarz

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Joanna Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Joanna
Gość
Joanna

Witam jestem jeszcze mezatka poniewaz nie dostalam jeszcze terminu rozprawy od 4 msc. urodzilo mi sie dziecko ktore jest partnera. jestesmy od 4 lat razem. a z mezem nie zyje juz 6 lat. czy wystarczy jak napisze w uzasadnieniu ze nie jestesmy ze soba od 6 lat. dodam ze mam alimenty sadownie przyznane 0d konca 2012 r na 2 dzieci ktore sa jeszcze nie bylego meza