Byliście w związku małżeńskim, zgromadziliście majątek wspólny – jednak Wasze drogi się rozeszły, Sąd orzekł rozwód, tylko co dalej z wspólnym majątkiem?

Przed takim dylematem staje większość byłych już małżeństw.

Poniższe wskazówki pomogą Ci podjąć właściwą decyzję dotyczącą podziału majątku po rozwodzie.

I. Majątek wspólny małżonków – czyli od czego się zaczyna i kiedy się kończy?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy jego stronami dochodzi do powstania wspólności ustawowej to znaczy, że wszystko czego dorobią się w trakcie trwania związku małżeńskiego stanowi ich współwłasność.

Z kolei z chwilą orzeczenia rozwodu lub zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej np. rozdzielności ustaje ustrój wspólności majątkowej, jednak zgromadzony w czasie trwania małżeństwa majątek nadal jest wspólny.

II. Co należy do majątku wspólnego, a co nie? 

Przede wszystkim są to: pobrane wynagrodzenie za pracę, dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej czy umów cywilnoprawnych, dochody z majątku wspólnego ale także osobistego małżonków (np. czynsz najmu z wynajmowanej przez małżonków nieruchomości, bez względu na to czyją własnością – żony czy męża jest nieruchomość), pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych lub pracowniczym funduszu emerytalnym.

Co do zasady, do wspólnego majątku małżonków nie wchodzą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, prawa autorskie, niewypłacone przez pracodawcę wynagrodzenie.

Oznacza to, że jeżeli jeden z małżonków otrzyma w darowiźnie lub w ramach dziedziczenia własność np. nieruchomości w trakcie trwania związku małżeńskiego to owa nieruchomość nie wchodzi w skład majątku wspólnego stron.

III. Jak przeprowadzić podział majątku?

Aby przeprowadzić podział majątku możemy skorzystać z dwóch możliwości:

⇒ pierwsza to zgodna umowa stron zawarta przed notariuszem,

⇒druga orzeczenie sądowe.

Właściwy jest w tym przypadku Sąd Rejonowy, do którego kierujemy wniosek o dokonanie podziału.

Czasami, kiedy małżonkowie są zgodni co do podziału i nie przedłuży to postępowania sądowego podział taki może zostać dokonany w postępowaniu rozwodowym.

Więcej na ten temat w artykule:

Jak przeprowadzić podział majątku? | Rozwód Łódź

IV. Jak zostanie podzielony majątek?

Co do zasady udział małżonków we wspólnym majątku jest równy, jednak z uwagi na szczególne okoliczności sąd może stwierdzić istnienie nierównych udziałów w sytuacji gdy tylko jeden z małżonków przyczyniał się do jego powstania.

Co istotne – nie dotyczy to przypadków, gdy strony ustaliły, że mąż będzie zarabiał na rodzinę, a żona zajmować się będzie wychowaniem małoletnich dzieci i prowadzeniem gospodarstwa domowego.

W postępowaniu sąd przyzna składniki majątku wspólnego na rzecz danej strony z reguły z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiej strony w odpowiedniej wysokości.

Są jednak sposoby na obniżenie ewentualnej spłaty na rzecz współmałżonka.

Dla przykładu:

małżonkowie kupili nieruchomość, która obciążona jest kredytem hipotecznym. Od dnia rozwodu wyłącznie jeden małżonek płaci raty kredytu hipotecznego i ponosi opłaty związane z utrzymaniem mieszkania.

Wówczas we wniosku możemy zawrzeć wniosek o dokonanie rozliczenia w/w kwot.

Z uwagi na treść art. 45 § 1 k.r.o. zdanie drugie:

Każdy z małżonków może żądać zwrotu nakładów i wydatków, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

Z kolei § 2 wskazuje, iż zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego.

Więcej na ten temat w artykule:

Podział majątku – ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Co w sytuacji natomiast gdy w/w mieszkanie zostało zakupione ze środków pieniężnych przekazanych małżonkom przez jednego z ich rodziców?

Wszystko zależy od tego czy darowizna była uczyniona na rzecz obojga małżonków czy też na rzecz jednego z nich.

Jeżeli darowizna była uczyniona wyłącznie na rzecz jednego z małżonków wówczas pieniądze te stanowiły jego majątek odrębny i może on domagać się ich rozliczenia w ramach postępowania o podział majątku.

Mnogość problemów do rozwiązania, przy podziale majątku, może przytłaczać.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
4 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Tomek
3 lat temu

Sprawy majątkowe są często bardzo nieprzyjemne, a sytuacja rzadko jest zero-jedynkowa. Bardzo ciekawy wpis. 🙂

Paweł
3 lat temu

Rzeczowe podejście do tematu – bardzo dobry wpis