Dziś rozpoczynam ciąg wpisów dotyczących podziału majątku.

Postaram się przybliżyć najważniejsze kwestie i podzielić artykuły na pewne działy.

W tym przedstawię jakie typy ustrojów małżeńskich majątkowych występują w polskim prawie oraz co się do nich zalicza, a co pozostaje własnością danego małżonka.  Ma to ogromne znaczenie w przypadku podziału majątku, dlatego że dokonanie go może okazać się skomplikowaną operacją, a Ty musisz w pierwszej kolejności wiedzieć co możesz dzielić, a co nie!

I. Wspólność majątkowa

Najbardziej popularny rodzaj małżeńskiego ustroju majątkowego. Jest on ustawowy, ponieważ powstaje automatycznie z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, o ile:

  1. nie została zawarta umowa majątkowa małżeńska potocznie zwana intercyzą lub
  2. nie ubezwłasnowolniono jednego z małżonków lub
  3. nie ogłoszono jego upadłości.

Na mocy wspólności majątkowej małżeńskiej powstają trzy masy majątkowe:

  • majątek odrębny jednego z małżonków
  • majątek odrębny drugiego z małżonków
  • majątek wspólny, obejmujący dobra materialne nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

Z artykułu:

Majątek osobisty i majątek wspólny małżonków | Radca Prawny Łódź

dowiesz się co zaliczamy do majątku wspólnego małżonków, a co do majątków osobistych małżonków.

W praktyce kiedy dochodzi do rozwodu lub separacji, a małżonkowie dokonują podziału majątku, bardzo czasem trudno jest ustalić, co stanowi majątek wspólny, a co nie.

Wspólność majątkowa małżeńska jest bowiem wspólnością łączną!

Oznacza to, że w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Jeżeli zatem chcesz podzielić majątek, to możesz to uczynić po rozwodzie, a czasem (choć rzadko) przy jego przeprowadzaniu.

II. Umowa majątkowa małżeńska

Udając się do notariusza, małżonkowie mogą w drodze umowy:

⇒ wspólność ustawową rozszerzyć (występują tu pewne ograniczenia) lub ograniczyć

albo

⇒ ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa).

Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa, a także może być później zmieniona albo rozwiązana.

W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

III. Rozdzielność majątkowa

W przypadku tego ustroju każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem.

Specyficznym rodzajem rozdzielności majątkowej jest rozdzielność z wyrównaniem dorobków. Pod pojęciem dorobku każdego z małżonków rozumie się  wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej. Po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa.

Z artykułów:

Jak ustanowić rozdzielność majątkową? | Radca Prawny Łódź

Czy możliwa jest rozdzielność majątkowa z datą wsteczną?

dowiesz się jak ustanowić rozdzielność majątkową oraz czy można to zrobić bez zgody współmałżonka lub datą wsteczną.

Podsumowując, najwięcej kłopotów może sprawić podział majątku przy wspólności ustawowej, bo choć w trakcie trwania małżeństwa nie można dzielić majątku, to uregulowanie relacji majątkowej małżonków w formie intercyzy w pewien sposób ustala niejako ,,podział” majątku. Przy rozdzielności po rozwiązaniu małżeństwa – podział zgromadzonych dóbr jest zatem dużo prostszy. O formach przeprowadzenia podziału majątku będę pisała w kolejnym wpisie.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments