Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania? | Wypowiedzenie najmu mieszkania

wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

Kontynuując serię wpisów o najmie, zajmiemy się wypowiedzeniem umowy najmu mieszkania. Tak jak wspomniałam, moim zdaniem kwestia wypowiedzenia umowy najmu ma zasadnicze znaczenie, jednak w przypadku najmu mieszkania wygląda to nieco inaczej, zwłaszcza z punktu wynajmującego. Dlatego przyjrzymy się bliżej tej kwestii.

Podobnie jak zwykłym najmie, umowa najmu mieszkania może być zawarta na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony – zależy to wyłącznie od woli stron.

Czas trwania umowy kształtuje również sposób jej wypowiedzenia.

I.

Wypowiedzenia umowy najmu lokalu – jak zrobić to dobrze?

wypowiedzenie umowy najmu lokalu

Wypowiedzenie umowy najmu to kolejny aspekt, który chciałabym poruszyć w związku z serią wpisów o najmie.  Z mojego punktu widzenia kwestia wypowiedzenia umowy najmu, to jej najbardziej newralgiczny element.

Umowa najmu może być zawarta na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony – zależy to wyłącznie od woli stron. W konsekwencji to czas trwania umowy kształtuje się sposób jej wypowiedzenia.

Zanim przejdziemy do sedna, dodam tylko że poniższe omówienie wypowiedzenia umowy najmu nie dotyczy najmu mieszkań, lecz na przykład najmu lokali użytkowych. O wypowiedzenie najmu mieszkania napiszę kolejny wpis.

Ponowne złożenie wniosku o upadłość konsumencką – czy jest możliwe?

ponowne złożenie wniosku o upadłość

Obecnie upadłość konsumencka bije absolutne rekordy popularności w Polsce. Prawdę mówiąc nic dziwnego, biorąc po uwagę aktualną sytuację w kraju, szerzącą się pandemię i wiążące się z tym problemy na tle nie tylko osobistym, ale również finansowym. To właśnie teraz obserwujemy znacznie większe zainteresowanie tematem upadłości.

Pojawiają się również pytania, czy wniosek o upadłość można złożyć więcej niż jeden raz, a jeżeli tak, to jakie warunki należy spełnić.

W tym wpisie postaram się rozwikłać tę zagwostkę.

I. Upadłość konsumencka przed nowelizacją przepisów

Do 24 marca 2020 roku zgodnie z przepisami prawa upadłościowego sąd oddalał wniosek dłużnika,

Upadłość konsumencka – środki przymusu stosowane wobec upadłego

środki przymusu

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i najczęściej przychylne rozpoznanie go przez sąd w aktualnym stanie prawnym to dopiero początek postępowania upadłościowego. Tak naprawdę to dopiero wierzchołek góry lodowej, z którą muszą zmierzyć się upadli, często nieprzygotowani i pewni, że skoro ogłoszono w stosunku do nich bankructwo, to najgorsze mają już za sobą.

Nie bardziej mylnego. Dziś przyjrzymy się przepisom, które mogą być zastosowane w stosunku do nierzetelnych dłużników, a przede wszystkim powiemy sobie, jakie mogą się z tym wiązać konsekwencje.

I. Obowiązki upadłego przy likwidacji majątku

Podstawowym zadaniem upadłego jest współpraca zarówno z sędzią-komisarzem,

Poszukiwanie majątku dłużnika przez syndyka | Upadłość konsumencka Łódź

poszukiwanie majątku

Ubiegłoroczna nowelizacja prawa upadłościowego wywróciła do góry nogami dotychczas znane nam ramy tego postępowania.

Jej celem było przede wszystkim przyspieszenie ciągnących się postępowań, a także odciążenie sądów, które są przeładowane sprawami, które z powodzeniem na kilku płaszczyznach może zastąpić ktoś inny.

Tą osobą jest syndyk, któremu nowelizacja nadała między innymi uprawnienie do poszukiwania majątku dłużnika, znane nam dotychczas z postępowania egzekucyjnego.

I. Poszukiwanie majątku przez syndyka w upadłości konsumenckiej.

Syndyk ma obowiązek podejmować działania z należytą starannością,

Alimenty a upadłość konsumencka | Upadłość konsumencka Łódź

Alimenty upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest to instytucja prawa, która daje dłużnikom szanse na rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu i wyjście na prostą ścieżkę finansową. Dzięki upadłości dłużnik ma szansę na całkowite umorzenie swoich dotychczasowych zobowiązań.

Upadłość konsumencka kojarzy nam się głównie z umorzeniem zobowiązań kredytowych, pożyczkowych, jednak to nie jedyne zobowiązania, które możemy mieć.

W tym wpisie przybliżę sytuację zarówno osób uprawnionych do alimentów, jak i sytuacje osób, które są zobowiązane do płacenia alimentów.

I. Ogłoszenie upadłości nie powoduje wstrzymania zobowiązań alimentacyjnych

Wierzyciele alimentacyjni zostali uprzywilejowani przez ustawodawcę.