Kiedy dojdziesz do wniosku, że nic już cię nie łączy z Twoim małżonkiem, ale z drugiej strony cały czas masz nadzieję, że jednak uda się wszystko odbudować tylko potrzebujecie czasu, oddechu, możecie żądać orzeczenia separacji.

Z jednej strony będzie to czas dla Was, żeby zastanowić się nad tym czy są jeszcze szanse na uratowanie małżeństwa, a z drugiej strony jeżeli to małżonek zaniedbuje swoje obowiązki małżeńskie może wpłynąć na jego zachowanie.

W niniejszym artykule przybliżę Ci co to jest separacja, jakie są jej skutki oraz czy istnieje możliwość jej zniesienia. 

I. Kiedy możesz żądać orzeczenia separacji?

Separacja jest instytucją zbliżoną do rozwodu.

O orzeczeniu separacji decydują przesłanki podobne co przy rozwodzie. Do orzeczenia separacji wymagane jest, aby nastąpił pomiędzy stronami zupełny rozkładu pożycia małżeńskiego (szerzej o tym w artykule). Sąd nie skupia się na trwałości rozkładu pożycia.

Sąd bada również czy na skutek orzeczenia separacji nie ucierpi dobro małoletnich dzieci oraz czy jej orzeczenie jest zgodne z zasadami współżycia społecznego (czy np. małżonek żądający separacji nie zostawi w potrzebie chorego małżonka).

II. O czym rozstrzyga Sąd orzekając separację?

Sąd orzekając separację jednocześnie orzeka o:

winie za rozkład pożycia małżeńskiego – w przypadku orzeczenia separacji na zgodny wniosek małżonków bądź gdy małżonkowie wniosą o orzeczenie separacji bez orzekania o winie za rozkład pożycia Sąd odstępuję od tego.

władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem, kontaktach z dzieckiem oraz alimentach na rzecz dziecka,

sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania na czas wspólnego w nim zamieszkiwania.

podziale majątku wspólnego, ale tylko w przypadku gdy nie spowoduje to nadmiernego przedłużenia postępowania.

III. A jakie są skutki orzeczenia separacji?

Jeżeli chodzi o skutki orzeczenia separacji to musisz liczyć się  z tym, że separacja nie powoduje ustania małżeństwa.

W czasie jej trwania nie możesz ponownie zawrzeć związku małżeńskiego oraz powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Nadal zarówno ty jak i twój małżonek jesteście zobowiązani do udzielania sobie wzajemnej pomocy i dostarczania środków utrzymania.

Tworzy się między wami rozdzielność majątkowa – w toku sprawy o separację możecie wnosić o podział majątku, ale tylko wtedy gdy nie przyczyni się to do znacznego przedłużenia postępowania.

Wspomnieć również należy, że małżonkowie będący w separacji nie dziedziczą po sobie (jeżeli chodzi o krąg spadkobierców powołanych do dziedziczenia z ustawy).

IV. Kiedy kończy się separacja?

O tak zwanym zniesieniu separacji decyduje Sąd na wniosek małżonków – wszystkie stosunki wracają wtedy do stanu sprzed separacji – czyli nadal będziecie małżeństwem. Na zgodny wniosek możecie utrzymać rozdzielność majątkową.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments