Rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka czy bez orzekania o winie? To jest jedno z częstszych pytań na które poszukujecie odpowiedzi?

W tym wpisie przybliżę temat orzeczenia o winie.

Czy warto zabiegać o rozwód z orzeczeniem o winie? Jakie ma to skutki na pozostałe rozstrzygnięcia w pozwie rozwodowym?

 Z tego wpisu dowiesz się:

  • Jakie orzeczenia o winie może wydać sąd?
  • Czy orzeczenie o winie ma wpływ na władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi?
  • Czy orzeczenie o winie ma wpływ na alimenty na dzieci lub małżonka?
  • Czy orzeczenie o winie ma wpływ na podział majątku?

Rozwód – Orzeczenia o winie

Sąd, w wyroku orzekającym rozwód, ma trzy możliwości orzeczenia o winie.

Sąd może:

 • orzec o winie jednego lub obojga małżonków,
 • nie orzekać o winie na zgodne żądanie małżonków,
 • ustalić, że małżonek (małżonkowie) nie ponosi (nie ponoszą) winy.

Na gruncie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o rozwodzie, za zawinione uznaje się działanie lub zaniechanie będące wyrazem woli małżonka, które – naruszając wynikające z przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego obowiązki – prowadzi do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, a w konsekwencji do rozwodu.

Najczęściej jako przyczyny wymienia się zdradę, przemoc wobec drugiego małżonka, nadmierne spożywanie alkoholu.

W praktyce wygląda to tak, że jeden z małżonków wnosi pozew o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego małżonka.

Sąd weryfikuje wówczas, czy taką winę faktycznie można przypisać pozwanemu małżonkowi i czy jest to wina wyłączna (zawsze istnieje możliwość, że małżonek wnoszący pozew o rozwód również jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego).

Zapoznaj się też z artykułem „Rozwód z orzeczeniem winy czy bez orzekania o winie?”::

Rozwód z orzeczeniem winy czy bez orzekania o winie?

Czy orzeczenie o winie ma wpływ na władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Wina małżonka ma znaczenie dla samego orzeczenia rozwodu i tego doprecyzowania – czy rozwód następuje z winy któregoś z małżonków, czy z winy obu małżonków.

Z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie wynika jasno, żeby samo ustalenie o winie małżonka miało wpływ na władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi. Sąd ma obowiązek kierować się przede wszystkim dobrem dziecka.

Nie można, jednak, zapominać, że sąd, mając właśnie na uwadze dobro dziecka, powinien wziąć pod uwagę, z jakiej przyczyny małżonek zawinił rozkładowi pożycia małżeńskiego.

Niewierność małżeńska czy niezgodność charakterów zazwyczaj nie będzie miała wpływu na wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktów, ale już alkoholizm czy inne nałogi małżonka – już tak.

Czy orzeczenie o winie ma wpływ na alimenty na dzieci lub małżonka?

Na wysokość alimentów na dzieci nie ma wpływu wina małżonka.

Jeśli jednak chodzi o alimenty dla małżonka, wina ma już niebagatelne znaczenie.

Małżonek rozwiedziony, który:

 • jest niewinny lub współwinny i
 • znajduje się w niedostatku,

może żądać od drugiego rozwiedzionego małżonka (niewinnego, współwinnego lub wyłącznie winnego) alimentów.

Małżonek rozwiedziony, który:

 • jest niewinny i
 • rozwód pociągnął istotne pogorszenie sytuacji materialnej tego małżonka,

może żądać od małżonka wyłącznie winnego alimentów.

Jak widzisz, kwestia winy ma wpływ na to, czy i kiedy można żądać alimentów od byłego małżonka.

Z pewnością w sytuacji, w której jeden z małżonków jest niewinny, a drugi jest wyłącznie winny, łatwiej będzie o orzeczenie alimentów w wyroku rozwodowym.

Trzeba, bowiem, wykazać istotne pogorszenie sytuacji materialnej, a nie niedostatek.

W tym miejscu warto sobie też wprost odpowiedzieć na pytanie – czy rozwód wpłynie na moją sytuacje finansową? Czy jesteś ze współmałżonkiem w podobnych sytuacjach finansowych. Jeśli nie masz zamiaru dochodzić od małżonka alimentów, orzekanie o wyłącznej winie nie zawsze będzie miało po prostu sens.

Czy orzeczenie o winie ma wpływ na podział majątku?

Wina nie ma wpływu na podział majątku.

Pamiętajmy, że sąd może dokonać podziału majątku w wyroku rozwodowym na wniosek jednego z małżonków.

Zgodnie z przepisami, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, żeby sąd ustalił nierówne udziały w majątku wspólnym (żeby większy udział w majątku wspólnym przypadł małżonkowi np. niewinnemu).

Wpływ na orzeczenie nierównych udziałów może mieć przyczyna zawinienia. Najczęściej chodzi o zachowania polegające na trwonieniu majątku jak hazard.

Rozdwód z orzekaniem o winie czy bez? Podsumowanie

Nie da się ukryć, że jeśli chcesz dochodzić wyłącznej winy swojego współmałżonka, to musisz mieć świadomość, że taki rozwód będzie trwał dłużej. 

Jeśli jednak zarówno Twoja sytuacja, jak i Twojego Małżonka jest finansowo podobna i relacje między Wami nie są bardzo zaoognione to dochodzenie wyłącznej winy, któregolwiek z Was, nie zawsze jest zasadne.

Warto jednak zawsze rozważyć swoją indywidualną sytuacje.

Jeśli rozważasz rozwód bądź potrzebujesz pomocy w przygotowaniu pozwu o rozwód, z chęcią Ci pomogę.

icon
Rozwód Łodź – Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji online napisz do mnie na adres:kancelaria@klemba.pl

Photo by Kaysha on Unsplash

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments