Podział opieki nad współnymi dziećmi, kwestie władzy rodzicielskiej to niestety kwestie najtrudniejsze przy rozwodzie czy rozstaniu partnerów.

Dziś w artykule postaramy się odpowiedzieć na nurtujące pytanie osób LGBTQ, które posiadają dzieci.

Czy orientacja seksualna ma wpływ na rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi?

Zapraszam do zapoznania się z artykułem

I. Władza rodzicielska a rozwód

Jeżeli sąd rozwiązuje małżeństwo przez rozwód, a małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, sąd ma obowiązek orzecwładzy rodzicielskiej nad tymi dziećmi.

Sąd może m.in.:

– pozostawić pełną władzę rodzicielską obojgu rodzicom,

– pozostawić władzę rodzicielską jednemu rodzicowi i ograniczyć drugiemu,

– pozostawić władzę rodzicielską jednemu rodzicowi i zawiesić bądź pozbawić władzy rodzicielskiej drugiemu rodzicowi.

Rozstrzygając o władzy rodzicielskiej sąd rozwodowy ma obowiązek wziąć pod uwagę w szczególności:

– interes dziecka, w tym to, że rodzeństwo powinno wychowywać się razem, a niemowlę powinno pozostać przy matce,

– kwalifikacje, właściwości osobiste rodziców do wychowywania dziecka i zapewnienia mu właściwej opieki,

– stan więzi emocjonalnej dziecka z rodzicem.

II. Orientacja seksualna a władza rodzicielska – ważny wyrok ETPC z dnia 16 września 2021 r., skarga nr 20741/10

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnął sprawę wniesioną przez Polkę, matkę dzieci, której, w następstwie rozwodu, ograniczono władzę rodzicielską do czwórki dzieci, z powołaniem się na jej relację z partnerką.

ETPC potwierdził, zgłoszone w skardze, naruszenie dwóch przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, tj.:

– Art. 8, czyli prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego:

Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.

Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób;

– Art. 14, czyli zakazu dyskryminacji:

Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn.

ETPC, w swoim wyroku, wyjaśnił, że życie intymne Polki nie powinno stanowić istotnego kryterium przy orzekaniu o władzy rodzicielskiej.

Powierzenie w wyroku rozwodowym władzy rodzicielskiej nad dzieckiem stron następuje na podstawie ustaleń faktycznych dotyczących m.in. kwalifikacji wychowawczych rodziców.

Chodzi o to, że rodzic powinien dysponować umiejętnościami i narzędziami do prawidłowego wychowywania i opiekowania się dzieckiem. Przykładowo, rodzic powinien wiedzieć, że dziecka się nie zastrasza i nie bije, rodzic powinien umieć wskazać dziecku, że nie stosuje się używek i powinien to egzekwować.

Na kompetencje wychowawcze rodzica nie ma wpływu jego orientacja seksualna.


Jak wypowiedział się Trybunał, jeśli związek matki dziecka z inną kobietą nie ma negatywnego wpływu na rozwój i samopoczucie dziecka (to powinno, jednak, zostać zbadane) to sama w sobie orientacja seksualna, w tym prowadzenie gospodarstwa domowego z kobietą, nie powinno mieć wpływu na kompetencje wychowawcze matki dziecka.

Polskie sądy negatywnie oceniły wpływ relacji matki dziecka z jej partnerką na predyspozycje wychowawcze matki dziecka i to stanowiło naruszenie przepisów Konwencji:

Mając na uwadze powyższe, Trybunał stwierdza, że odmawiając przyznania skarżącej pełnej władzy rodzicielskiej i prawa do opieki nad D, władze krajowe dopuściły się zróżnicowania w traktowaniu opartego wyłącznie lub w przeważającym stopniu na względach dotyczących jej orientacji seksualnej, a więc zróżnicowania, które nie jest dopuszczalne na mocy Konwencji.

III. Orientacja seksualna a władza rodzicielska – podsumowanie

Jak widzisz, orientacja seksualna rodzica powinna pozostać obojętna jeśli chodzi o orzekanie o jego władzy rodzicielskiej.

Jeśli spotkałeś się z nieprzychylnym stanowiskiem sądów z tej przyczyny i potrzebujesz pomocy w postępowaniu sądowym, mam nadzieję, że przedstawiłam Ci argumentów i energii żeby postarać się to zmienić.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji  napisz do mnie na adres: kancelaria@klemba.pl

Jeśli artykuł był dla Ciebie wartościowy i pomógł Ci pozyskać istotną wiedzę, możesz docenić nasz wkład i „postawić nam kawę”. Oczywiście nie jest to obowiązkowe.

Postaw nam kawę na buycoffee.toPhoto by Cory Woodward on Unsplash

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments