Władza rodzicielska – pewnie zadajesz sobie pytanie po co o tym pisać skoro wszystko jest jasne…. jednakże nie wszystko jest takie oczywiste.

W dzisiejszym artykule odpowiem na pytania: co dokładnie określa termin władza rodzicielska oraz komu przysługuje?

I. Co oznacza władza rodzicielska?

Władza rodzicielska to Twoje uprawnienia i obowiązki wobec dziecka.

Pod pojęciem tym kryją się nie tylko nałożone na Ciebie obowiązki, ale również prawa do wykonywania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem oraz do wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw.

Władza rodzicielska trwa od narodzin dziecka aż do jego pełnoletności. Oczywiście może zakończyć się wcześniej, np. gdy małoletni przed uzyskaniem pełnoletności wstąpi w związek małżeński.

Sprawując władzę rodzicielską powinieneś przede wszystkim zadbać o prawidłowy rozwój swojego dziecka, zapewnić mu odpowiednie środowisko, w którym będzie mogło dorastać w poczuciu bezpieczeństwa oraz zapewnić mu do tego środki finansowe. Powinieneś również zadbać o wykształcenie dziecka zgodnie z jego zainteresowaniami ujawniającymi się wraz z wiekiem dziecka.

Równie ważne jest zdrowie dziecka. Musisz również wiedzieć, że dziecko które przebywa pod twoją władzą rodzicielską jest winne Ci posłuszeństwo. Powinno zasięgać twoich rad, które mogą się dla niego okazać przydatne w sprawach w których może podejmować decyzję i składać oświadczenia. Również Ty jako rodzic powinieneś liczyć się ze zdaniem twojego dziecka przed podjęciem decyzji w sprawach dotyczących go lub jego majątku. Oczywiście musisz w tym przypadku brać pod uwagę rozwój umysłowy twojego dziecka, stan zdrowia oraz jego rozwój umysłowy.

Jako rodzic musisz zdawać sobie sprawę, że w zakres wykonywania władzy rodzicielskiej nie wchodzi prawo do wymierzania kar cielesnych dziecku. Jako rodzic jesteś również zobowiązany do zawierania w imieniu dziecka umowy ze szkołą, zgody na leczenie czy też wyjazd dziecka na wakacje lub ferie.

II. Komu przysługuje władza rodzicielska?

Władza rodzicielska przysługuje najczęściej rodzicom, ale zdarzają się również przypadki gdy władza rodzicielska przysługuje osobą które nie są rodzicami np. w przypadku przysposobienia.

Władza rodzicielska przysługuje zazwyczaj obojgu rodziców.

W sytuacji gdy jeden z rodziców nie żyje, ale nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej (o czym będzie mowa w kolejnym artykule), albo gdy władza rodzicielska uległa zawieszeniu wówczas władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców.

Jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska to ustanawia się dla dziecka opiekuna.

III.Wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Przepisy prawa przyznają rodzicom posiadającym władzę rodzicielską prawo i obowiązek samodzielnego jej wykonywania. Oznacza to, że każde z rodziców może samodzielnie podejmować czynności dotyczące osoby i majątku dziecka.

icon
Jednakże w istotnych sprawach dziecka do których zaliczamy, m.in. zmianę imienia dziecka, zmianę nazwiska dziecka, miejsca pobytu, wybory szkoły, przedszkola, posiadania paszportu, dowodu osobistego, rodzice rozstrzygają wspólnie.

Jeżeli rodzicom nie uda się dojść do porozumienia kwestię sporną rozstrzyga sąd opiekuńczy na wniosek jednego z nich, którego zgoda zastępuje zgodę jednego z rodziców.

Kiedy sąd pozbawi władzy rodzicielskiej? O tym napiszę w kolejnym artykule

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments