Załóżmy, że chcesz skorzystać z pomocy prawnika przy napisaniu pozwu o rozwód. Umawiasz się na spotkanie.

Jak się przygotować do tego spotkania?

O czym będziesz rozmawiać z prawnikiem?

Jakie informacje musisz dostarczyć, aby prawnik przygotował dla Ciebie pozew?

O tym piszę poniżej.

I. Elementy wyroku rozwodowego

W tym wpisie https://potwojejstronie.pl/o-czym-sad-orzeka-sad-wyroku-rozwodowym/ opisałam, o czym obowiązkowo orzeka, a o czym może orzec sąd w wyroku rozwodowym.

Rozmowa z prawnikiem będzie dotyczyła przede wszystkim kwestii poruszonych w podlinkowanym wpisie.

Prawnik, oczywiście, musi poznać kontekst sytuacyjny, jak i dane Twoje, małżonka czy dzieci.

Musisz być zatem świadomy/świadoma, że pytania prawnika będą dotyczyć życia prywatnego, a i trzeba będzie ujawnić dane osobowe Twoje, małżonka czy dzieci.

II. Jakie informacje są potrzebne do napisania pozwu rozwodowego?

Poniżej zamieszczam listę informacji i tematów, które zazwyczaj są w pozwie rozwodowym zamieszczane i poruszane.

Podzielę je na te związane z rozwodem małżonków nieposiadających małoletnich dzieci i z rozwodem małżonków posiadających małoletnie dzieci.

⇒ Małżonkowie nieposiadający małoletnich dzieci

– w pozwie trzeba umieścić dane osobowe powoda i pozwanego, czyli drugiego małżonka – imię, nazwisko, adres i numer pesel (nie trzeba podawać numeru pesel pozwanego),

– w pozwie najlepiej podać datę, miejsce i formę zawarcia związku małżeńskiego, który ma zostać rozwiązany przez rozwód (do pozwu dołącza się skrócony odpis aktu małżeństwa),

– w pozwie trzeba scharakteryzować Waszą relację, mianowicie, czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (czy ustały więzi: uczuciowa, fizyczna i gospodarcza, jak długo taka sytuacja trwa),

– w pozwie trzeba wskazać, czy rozwód ma nastąpić bez orzekania o winie, z wyłącznej winy współmałżonka lub z winy obu stron (jeśli sąd ma rozpoznawać kwestię winy, należy wyjaśnić i udowodnić, czym zawinił współmałżonek; o okolicznościach, które uzasadniają orzeczenie rozwodu z winy małżonka kilkukrotnie pisałam na blogu); na zgodny wniosek Twój i współmałżonka sąd zaniecha orzekania o winie,

– jeśli rozwód ma nastąpić z wyłącznej winy współmałżonka, można wnosić o zasądzenie alimentów na Twoją rzecz,

– jeżeli zajmujecie wspólne mieszkanie, można wnosić o orzeczenie przez sąd o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania po rozwodzie – tę kwestię również warto zasygnalizować prawnikowi przygotowującemu pozew,

– w sprawie o rozwód można podzielić majątek – ta kwestia także wymaga przemyśleń.

⇒ Małżonkowie posiadający małoletnie dzieci

Oprócz ww. kwestii, w pozwie rozwodowym, jeśli posiadacie małoletnie dzieci, trzeba będzie poruszyć następujące tematy:

– podać dane osobowe dzieci – imię, nazwisko, datę urodzenia, aby sąd mógł ustalić, czy dzieci są małoletnie (do pozwu dołącza się skrócony odpis aktu urodzenia dzieci),

– miejsce pobytu dziecka po rozwodzie – w pozwie trzeba określić, z którym rodzicem małoletnie dzieci mają zamieszkiwać po rozwodzie, ewentualnie, czy ma zostać orzeczona opieka naprzemienna,

– władza rodzicielska – o tym, czym jest władza rodzicielska, pisałam w tym wpisie https://potwojejstronie.pl/wladza-rodzicielski-przysluguje-oznacza/. Idąc do prawnika powinnaś/powinieneś mieć założenie co do tego, czy pełna władza rodzicielska ma przysługiwać nadal Tobie i współmałżonkowi, czy władza ma zostać ograniczona,

– kontakty z dziećmi – jeśli dzieci mają mieszkać z jednym rodziców, należy uregulować kontakty drugiego rodzica z dzieckiem (formę kontaktów, częstotliwość, godziny, kwestie świąt, urodzin, wakacji zimowych i letnich); na zgodne żądanie Twoje i współmałżonka sąd zaniecha orzekania o kontaktach,

– alimenty – sąd zasądza środki pieniężne w wysokości określonej w pozwie lub niższej na utrzymanie i wychowanie małoletnich dzieci (w pozwie warto opisać, jakie są koszty utrzymania dzieci, zarobki Twoje i współmałżonka oraz możliwości zarobkowe Twoje i współmałżonka).

Jak obliczyć wysokość alimentów na dziecko? Przeczytaj artykuł:

Jak obliczyć alimenty na dziecko? | Alimenty Łódź


Z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że jeśli Ty i Twój współmałżonek zawrzecie porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd powinien takie porozumienie uwzględnić. W wyroku orzeka wówczas o władzy rodzicielskiej etc. zgodnie z tym porozumieniem.

III. Podsumowanie – Jak przygotować się do napisania pozwu rozwodowego?

Zamieszczone wyżej wyliczenie ma ułatwić Ci przygotowanie się do spotkania z prawnikiem w sprawie rozwodu. Jeśli chcesz wiedzieć jak szybko się rozwieść, przeczytaj artykuł, który znajdziesz tutaj.

Oczywiście, wpis będzie też przydatny, gdy zdecydujesz się sam/sama napisać pozew.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji, poszukujesz prawnika, który przeprowadzi Ci rozwód,  napisz do mnie na adres: kancelaria@klemba.pl

Photo by Siora Photography on Unsplash

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments