Liczba rozwodów corocznie rośnie. Nierzadko są to trudne batalie sądowe, dlatego większości z nas trudno jest wyobrazić sobie sytuację, w której sąd orzeka zaocznie rozwód. Czy to w ogóle jest w Polsce możliwe?

Otóż tak i o tym będzie dzisiejszy wpis, do lektury którego zapraszam.

I. Co to jest wyrok zaoczny?

Ale od początku… Czym właściwie jest „wyrok zaoczny”?

Jest to wyrok wydany w sprawie, w której pozwany nie bierze wcale udziału, to znaczy:

  • nie pojawia się na rozprawach/posiedzeniach,
  • nie sporządza pism,
  • pozwany co prawda bierze udział w rozprawach/posiedzeniach, ale pozostaje bierny, to znaczy, pozwany jest obecny, ale o nic nie wnosi, nie przedstawia swojego stanowiska.

II. Postępowanie rozwodowe co do zasady…

Co do zasady postępowanie rozwodowe ma szczególny charakter w procedurze cywilnej.

Osobie, która nie jest związana na co dzień z tematyką prawniczą trudno jest wyobrazić sobie sytuację, że dochodzi do orzeczenia rozwodu bez obecności jednego z małżonków.

Jednak to możliwe, nawet gdy:

  • jeden z małżonków nie chce brać udziału w procesie,
  • nie jest znane miejsce przebywania jednego z małżonków.

III. Jak wygląda cały proces rozwodowy?

Po wniesieniu pozwu rozwodowego do sądu, sąd przesyła pozwanemu jego odpis z obowiązkiem ustosunkowania się do jego treści w odpowiednim terminie.

Nierzadko pozwany, mimo wysłania do niego korespondencji, którą zna powód, nie odbierze jej w odpowiednim terminie, to jest w ciągu dwóch tygodni. W takiej sytuacji zostaje ona zwrócona do sądu.

Następnie powód musi się zgłosić do komornika, który jako kolejna instytucja próbuje doręczyć pozew pozwanemu.

Po wszczęciu postępowania Sąd kieruje odpis pozwu do pozwanego, wyznaczając mu termin na sporządzenie odpowiedzi na pozew, w której będzie mógł zająć swoje stanowisko.

Następnie w ciągu 2 miesięcy od doręczenia mu zawiadomienia o braku możliwości doręczenia pisma pozwanemu, powód przedkłada w sądzie potwierdzenie dostarczenia pisma przez komornika i wskazuje aktualny adres pozwanego lub przedstawia potwierdzenie, że pozwany przebywa pod właściwym adresem. W przypadku braku wykonania zobowiązania, sąd umarza postępowanie.

Jeżeli natomiast pozew zostanie doręczony pozwanemu, a ten nie wyrazi swojego stanowiska, tylko pozostanie bierny, wówczas sprawa jest dużo bardziej ułatwiona.

Sąd ma wówczas kilka możliwości:

  • wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym, bez udziału obu stron
  • stron może wyznaczyć termin rozprawy i jeżeli wówczas pozwany również się nie pojawi albo pojawi się nie zajmie żadnego stanowiska, również może wydać wyrok zaoczny.

Tak orzeczony wyrok uwzględnia w całości żądanie powoda.

IV. Odwołanie od wyroku zaocznego?

Warto jednak wiedzieć, że pozwanemu od tak wydanego wyroku przysługuje sprzeciw w ciągu 2 tygodni od dnia jego doręczenia.

Po wniesieniu sprzeciwu sąd rozpoznaje sprawę i wyrok taki może bądź to w całości lub w części utrzymać w mocy, bądź to uchylić go i orzec o żądaniu pozwu.

V. Jakie są obowiązki sądu w postępowaniu rozwodowym?

Jak już wspomniałam postępowanie rozwodowe ma szczególny charakter i nie wszystkie przepisy mają do niego zastosowanie. W przypadku wydania wyroku zaocznego przy sprawie rozwodowej sąd ma obowiązek:

  • przeprowadzić postępowanie dowodowe,
  • ustalić okoliczności dotyczących rozkładu pożycia małżeńskiego
  • ustalić sytuację wspólnych dzieci, jeżeli są.

VI. Kiedy sąd nie wyda wyroku zaocznego w sprawie o rozwód?

Warto wiedzieć, że jeżeli domagamy się rozwodu z orzeczeniem o winie, wówczas sąd nie ma możliwości wydania wyroku zaocznego bez obecności i wysłuchania obojga małżonków.

Zapoznaj się też z artykułem, który znajdziesz tutaj.

Podsumowując, należy wiedzieć, że wyrok rozwodowy zaoczny ma taką samą moc jak wyrok rozwodowy wydany w „zwykłym” trybie.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji, poszukujesz prawnika, który przeprowadzi Ci rozwód,  napisz do mnie na adres: kancelaria@klemba.pl

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments