Czym jest i jak rozumieć „rażące niedbalstwo” i „umyślne działanie”?         

Ustawa prawo upadłościowe, jak niemal każdy akt prawna jest napisana językiem delikatnie mówiąc skomplikowanym.

Przesłanki upadłości konsumenckiej, zarówno pozytywnenegatywne zostały omówione we wcześniejszych wpisach.

Dziś rozłożymy na czynniki pierwsze pojęcia: „rażącego niedbalstwa” i „umyślnego działania”, o których była przy okazji przesłanek negatywnych.

Są to bardzo istotne pojęcia, bowiem wiąże się z nimi konieczność oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

I. Umyślne działanie, jako okoliczność utrudniające uzyskanie upadłości konsumenckiej.

Umyślność polega na tym, że jest to świadoma chęć doprowadzenia się do niewypłacalności lub działanie, które może do niewypłacalności doprowadzić.

Przykładem może być sytuacja, w której dłużnik zaciąga kredyt w banku jedynie po to, by chwilę później złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, licząc przy tym, że dług, który powstał zostanie mu przez sąd darowany.

Innym przykładem jest wyłudzenie z banku określonej kwoty pieniędzy z góry powziętym zamiarem jej niespłacenia.

A zatem umyślność polega na tym, że dłużnik mógł przewidzieć konsekwencje swoich czynów albo nie jest ich pewien, ale godzi się, że mogą one nastąpić.

Umyślne działalnie w praktyce przypisuje się dłużnikom znacznie rzadziej, ponieważ wtedy należałoby wykazać, że wnioskodawca miał zamiar stać się niewypłacany.

II. Rażące niedbalstwo, jako okoliczność utrudniające uzyskanie upadłości konsumenckiej:

Pojęcie „rażącego niedbalstwa” sprawie wiele problemów w praktyce, a każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie.

Jednak na podstawie przykładów jest to sytuacja kiedy dłużnik:

– zaciąga zobowiązanie w sytuacji, kiedy powinien zdawać sobie sprawę, że nie będzie w stanie go spłacić,

– zakupił auto na kredyt i mimo prośby pracownika banku nie przeczytał umowy kredytu,

– popadanie w tzw. spiralę długów, czyli zwiększanie stopnia zadłużenia, przy niezmiennych zarobkach,

– poręczył, zaciągnął zobowiązanie na rzecz osoby całkowicie nieznanej,

– poręczył za zobowiązanie osoby trzeciej, która zagrożonej niewypłacalnością lub już niewypłacalnej,

– zaciąga zobowiązanie wiedząc, że jego sytuacja finansowa ulegnie wkrótce pogorszeniu z uwagi na przejście na emeryturę, wykonywanie pracy sezonowej.

Na podstawie powyższych przykładów „rażące niedbalstwo” powinniśmy zdefiniować jako niedochowanie podstawowych zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji.

Odnosząc się do wyżej wymienionych przykładów oczywiste jest, że zaciągając kredyt w banku powinniśmy przeczytać treść umowy, podobnie jak oczywiste wydaje się, że zobowiązania można zaciągać tylko w sytuacji, kiedy będzie możliwa ich spłata.

Przy ocenie konkretnego zachowania powinniśmy przede wszystkim brać pod uwagę:

– osobę konsumenta, czyli jego właściwości, warunki osobiste,

– okoliczności, w jakich działanie było podejmowane,

– przedmiot działa i jego ekonomiczne uzasadnienie.

Rażące niedbalstwo jest to pojęcie, które nie jest tak łatwo wytłumaczyć i w każdym przypadku może być ono rozpatrywane indywidualnie – bardzo rzadko zdarzają się takie same sytuacje życiowe, w których konsumenci działają z takich samych przyczyn.

III. Kiedy sąd może wykluczyć rażące niedbalstwo?

Trzeba też wiedzieć, że nie będziemy mówić o „rażącym niedbalstwie” w sytuacji, gdy dłużnik zaciągając zobowiązanie miał dobrą sytuację majątkową, spłacał terminowo wszystkie poprzednie zobowiązania, a jego obecna niewypłacalność jest spowodowana innymi okolicznościami, takimi jak:

– niezawiniona utrata pracy,

– poważne problemy ze zdrowiem fizycznym i/lub psychicznym,

– istotna zmiana kursu walut,

– klęska żywiołowa,

– przestępstwo popełnione na szkodę dłużnika,

– zaciągnięcie zobowiązań w celu ratowania życia i zdrowia swojego lub osoby najbliższej,

– poręczenie długu osoby, która znajduje się w dobrej sytuacji majątkowej.

Należy jednak pamiętać o tym, że ocena, czy u konkretnego dłużnika doszło lub nie doszło do „rażącego niedbalstwa” należy zawsze do sądu.

W zakresie opisywanym powyższej przewidywane są zmiany na korzyść konsumentów, przeczytasz o nich w artykule, który znajdziesz tutaj. 

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments