Wiele osób zastanawia się, czy mając jednego wierzyciela (jeden dług) może rozważać w ogóle złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

Co do zasady postępowanie upadłościowe jest pewnego rodzaju formą egzekucji generalnej. Oznacza to, że co do zasady konieczna jest mnogość wierzycieli. Jest to pewnego rodzaju przeciwieństwa postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika, który może prowadzić postępowanie również w sytuacji, gdy dłużnik ma jednego wierzyciela.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest bowiem w poszanowaniu grupowego interesu wierzycieli, co oznacza, że teoretycznie dłużnik powinien mieć wielu wierzycieli.

I. Czy możesz ogłosić upadłość mając jeden dług (jednego wierzyciela)?

Ustawodawca postanowił jednak uprzywilejować konsumentów – czyli osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej możesz więc składać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, mając tylko jednego wierzyciela (jeden dług).

Rozwiązanie to jest podyktowane specyfiką postępowania upadłościowego inicjowanego przez konsumentów, a przede wszystkim przewartościowaniem celów, które procedura ta ma spełniać.

O ile bowiem do podziału kwot pomiędzy wierzycieli wymagana jest ich wielość, o tyle dla osiągnięcia celu w postaci umorzenia zobowiązań wystarczy istnienie jednego niezaspokojonego zobowiązania.

Dodatkowo, z powołaniem się na powyższy cel postępowania, trudno byłoby uzasadnić, że oddłużenie jest możliwe w przypadku wielu wierzycieli, czyli prawdopodobnie w stanie pogłębionej niewypłacalności, a nie jest możliwe w przypadku tylko jednego wierzyciela, gdy stan niewypłacalności może nie być tak głęboki.

Przepis wprowadzony przez ustawodawcę należy ocenić bardzo pozytywnie, gdyż konsumenci bardzo często mają tylko jednego wierzyciela, np. z tytułu kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania.

II. Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość mając jednego wierzyciela?

Jak już wspominałam w poprzednich artykułach obecnie sytuacja prawna przedsiębiorców na gruncie prawa upadłościowego została zrównana z sytuacją osób fizycznych – konsumentów.

Oznacza to, że osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą bez wystarczającego majątku mogą korzystać możliwości wyrejestrowania działalności z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i złożyć wniosek o upadłość jak każdy konsument.

Jeżeli chodzi o koszt postępowania upadłościowego, to sytuacja, gdy majątek dłużnika jest niewystarczający na pokrycie kosztów postępowania nie jest przesłanką do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania. Wygenerowane koszty pokryje tymczasowo Skarb Państwa. Dzięki takiej opcji także przedsiębiorca, który nie ma majątku będzie miał szansę na oddłużenie.

III. Czy były przedsiębiorca może ogłosić upadłość mając jednego wierzyciela (jeden dług)?

Warto wiedzieć, że przepisy prawa upadłościowego nie wprowadzają żadnych specjalnych regulacji dotyczących byłych przedsiębiorców. Oznacza to, że nie ma możliwości oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w stosunku do byłego przedsiębiorcy z uwagi na jakieś specjalne uwarunkowania wynikające z ustawy. Byli przedsiębiorcy traktowani są na równi z przedsiębiorcami, a w konsekwencji są traktowani przez ustawodawcę tak samo jak zwykli konsumenci.

Jeżeli chodzi o koszt postępowania upadłościowego byłego przedsiębiorcy wygląda to tak samo jak w przypadku aktywnego przedsiębiorcy.

IV. Czy warto złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości gdy mamy jednego wierzyciela?

Każdy kto rozważa złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien przede wszystkim skonsultować się z profesjonalistą w tej dziedzinie, aby rozważyć wszystkie „za” i „przeciw”.

Jeżeli faktycznie mamy choćby jednego wierzyciela i nie jesteśmy sobie w stanie poradzić z ciążącym zobowiązaniem, utraciliśmy płynność finansową, to być może warto jest rozważyć złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Warto jednak jest przejść przez proces upadłości konsumenckiej przy pomocy profesjonalisty, który wytłumaczy zawiłości całego postępowania oraz pomoże zgromadzić i wypełnić niezbędne dokumenty.

icon
Myślisz o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?


Jesteś zainteresowany/a przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?


Jeśli tak to napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Photo by Artem Sapegin on Unsplash

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments