Wszystkie dotychczasowe wpisy dotyczyły drogi do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Dziś pójdziemy o krok dalej.

Co robić, kiedy sąd ogłosi wyczekiwanie postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości, to istotny krok ale to tak naprawdę dopiero początek drogi w walce o oddłużenie.

I. Najważniejsze skutki ogłoszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Jak już wspomniałam ogłoszenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej to w przypadku dłużników bardzo radosny dzień, jednak jest to dopiero początek drogi w walce o całkowite oddłużenie.

Warto jednak zaznaczyć, że już wraz z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości zaczynają pojawiać się pierwsze korzyści z nim związane.

Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej sąd podaje tę informację do wiadomości publicznej. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym zostaje opublikowana stosowna informacja.

Wersję online Monitora można podejrzeć na stronie: http://www.imsig.pl/

Ponadto sąd wezwie wierzycieli do składania wierzytelności wobec dłużnika. W treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości zostaje także powołany syndyk masy upadłościowej, który od tej chwili zarządza całym majątkiem dłużnika.

Syndyk sporządzi tzw. spis inwentarza. Oznacza to, że zrobi listę przedmiotów wchodzących w skład majątku dłużnika.

Co więcej, wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej zawieszeniu ulegają prowadzone przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjne, a następnie komornik w ogóle umarza je.

Dodatkowo wierzyciele po ogłoszeniu upadłości dłużnika nie mogą wszczynać przeciwko niemu innych postępowań egzekucyjnych.

Ponadto od dotychczasowego zadłużenia nie będą naliczane odsetki.

II. Jak długo będzie trwało postępowanie po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości?

Wydaje się, że to najważniejsze pytania – jak długo to będzie trwać?!

Niestety odpowiedź jest trudna do sprecyzowania i najmniej lubiana przez klientów, bowiem – to zależy.

Zależy to od przede wszystkim od posiadanego przez dłużnika majątku. Od tego co w chodzi w jego skład, jaka jest wartość posiadanego majątku.

Jeżeli dłużnik posiada dom lub inny lokal mieszkalny, wówczas jak już pisałam wielokrotnie, on również zostanie spieniężony przez syndyka, jednak syndyk ma obowiązek zapewnić dłużnikowi odpowiednią kwotę na wynajem mieszkania na okres od roku do dwóch lat. Ponadto jeżeli dłużnik posiada przedmioty, które są trudne do sprzedaży, a przedstawiają wymierną wartość, wówczas proces może się wydłużyć w czasie.

Finalnie majątek dłużnika zostanie spieniężony przez syndyka, a następnie kwotą uzyskaną ze sprzedaży posiadanego będzie dzielił pomiędzy wierzycieli, którzy zostali wpisani na listę.

Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli dłużnik nie posiada majątku albo majątek nieprzedstawiający żadnej wartości lub taki, na który składają się jedynie przedmioty osobiste. Wtedy postępowanie powinno zakończyć się znacznie szybciej, ponieważ syndyk sporządzi jedynie listę długów dłużnika finalnie zatwierdzaną przez sąd.

III. Co po sprzedaży majątku lub zatwierdzeniu listy długów?

Po sprzedaży przez syndyka majątku dłużnika lub jeżeli dłużnik nie miał majątku i sędzia-komisarz zatwierdził jedynie listę długów dłużnika przechodzimy do następnego kroku.

Sąd będzie ustalał tzw. plan spłat.

Plan spłat jest to ustalony przez sąd upadłościowy harmonogram spłat wierzycieli.

Upadły dłużnik ma obowiązek wykonywać plan spłat po spieniężeniu przez syndyka jego majątku.

W planie spłat ustala się:

  • w jakim zakresie i jakim czasie, który nie może być dłuższy niż 3 lata, dłużnik ma spłacać swoich wierzycieli,
  • jaka część zobowiązań dłużnika, które powstały przez datą ogłoszenia upadłości, a po wykonaniu planu spłat, zostanie umorzona i dłużnik nie będzie musiał ich spłacać i uzyskać wyczekiwane oddłużenie.

Plan spłat jest ustalany przez sąd w drodze postanowienia, które po uzyskaniu prawomocności zostaje zwolnione od zajęcia przez syndyka, a dłużnik odzyskuje prawo dysponowania swoimi pieniędzmi.

Następnie dłużnik obowiązany jest do dokonywania spłat wierzycieli zgodnie z planem, który jak już wspomniałam nie może trwać dłużej niż 36 miesięcy.

Po wykonaniu spłat zgodnie z planem pozostałe zobowiązania zostaną umorzone, a sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłat wierzycieli i umorzeniu zobowiązań – jest to ostatni etap, po którym następuje pełne oddłużenie.

Jeżeli jednak dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem, wówczas nie zostaje ustalony plan spłat. Wtedy sąd również wyda postanowienie, jednak o umorzeniu zobowiązań dłużnika bez ustalania planu spłat. Następnie pojawia się już tylko oddłużenie oraz odzyskanie prawa do dysponowania swoimi pieniędzmi.

IV. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, dalsze losy upadłości konsumenckiej – czy warto?

Mimo że opisany przeze mnie przebieg postępowania na pierwszy rzut oka wydaje się dosyć skomplikowany, to nic bardziej mylnego.

Przebieg postępowania upadłościowego bazuje na określonym schemacie i mieści się w ściśle określonym przedziale czasowym. Jego długość zleży w dużej mierze od posiadanego przez dłużnika majątku i sprawności syndyka.

Na etapie po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości najważniejsza jest sprawna, sumienna i rzetelna współpraca zarówno z syndykiem jak i sądem upadłościowym.

Dlatego też w mojej ocenie nie należy bać się postępowania. Warto zwrócić się do profesjonalisty o pomoc, tak aby w przyszłości móc cieszyć się ponownie swobodą finansową.

icon
Myślisz o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Jesteś zainteresowany/a przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Jeśli tak to napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Photo by Jasper Boer on Unsplash


Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments