Obecnie upadłość konsumencka bije absolutne rekordy popularności w Polsce. Prawdę mówiąc nic dziwnego, biorąc po uwagę aktualną sytuację w kraju, szerzącą się pandemię i wiążące się z tym problemy na tle nie tylko osobistym, ale również finansowym. To właśnie teraz obserwujemy znacznie większe zainteresowanie tematem upadłości.

Pojawiają się również pytania, czy wniosek o upadłość można złożyć więcej niż jeden raz, a jeżeli tak, to jakie warunki należy spełnić.

W tym wpisie postaram się rozwikłać tę zagwostkę.

I. Upadłość konsumencka przed nowelizacją przepisów

Do 24 marca 2020 roku zgodnie z przepisami prawa upadłościowego sąd oddalał wniosek dłużnika, w stosunku do którego w ciągu 10 lat od dnia złożenia wniosku prowadzone było postępowanie upadłościowe i wobec którego umorzono toczące się postępowanie z innej przyczyny niż wniosek dłużnika.

Fakt iż oddalono wniosek nie powoduje od razu, że nie można było ponownie złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jednakże konieczna była zmiana szeroko pojętej sytuacji dłużnika, które były bodźcem do złożenia wniosku o upadłość.

Przykład:

Pani Jadwiga złożyła w lipca 2017 roku wniosek o ogłoszenie upadłości. Wpadła w spiralę długów z powodu nadmiernej ilości robionych przez nią zakupów. Sąd uznał, że nie ma przesłanek, aby zastosować w stosunku do niej upadłość konsumencką – oddalił wniosek. Pani Jadwiga w 2019 roku poważnie zachorowała. Wszystkie pieniądze przeznacza wyłącznie na swoje leczenie.

Pani Jadwiga mogła ponownie spróbować złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powołując się na zastosowanie przesłanek humanitarnej i słusznościowej. Jednakże mimo zmiany jej sytuacji życiowej nie ma pewności, że sąd ponownie nie oddali jej wniosku o ogłoszenie upadłości. Jednak nic nie wyklucza możliwości ponownego złożenia wniosku.

Nowelizacja z marca 2020 roku

Jak już niejednokrotnie pisałam w marcu 2020 roku mieliśmy do czynienia z niemalże rewolucją w postępowaniu upadłościowym.

W dużym uproszczeniu, obecnie wraz z nowymi przepisami koniecznym jest sporządzenie porządnego, dokładnego wniosku.

Tak przygotowany wniosek ma dużą szansę na powodzenie, bowiem sąd aktualnie nie bierze pod uwagę na wstępnym etapie:

  • doprowadzenia do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia swojego zadłużenia w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa,
  • przesłanek humanitarnych i względów słusznościowych,
  • niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w określonym terminie dla przedsiębiorców .

II. Czy aktualnie można złożyć ponownie wniosek o upadłość?

Odpowiedź na to najważniejsze pytania brzmi – tak!

Dłużnicy, którzy wcześniej bez pomyślności składali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą ponownie próbować uzyskać oddłużenie na drodze sądowej.

Co istotne, nieważna jest przyczyna wcześniejszego oddalenia wniosku przez sąd. Najprościej rzecz ujmując zyskujemy drugą szansę na złożenie wniosku.

III. Ogłoszenie upadłości to jeszcze nie oddłużenie

Co prawda sąd upadłości na etapie rozpoznawania wniosku nie bada przyczyn niewypłacalności dłużnika, ale nie oznacza to, że wcale tego nie czyni.

Wręcz przeciwnie, oczywiście bada, dlatego dłużnik znalazł się w tak złej sytuacji finansowej, że jedynym ratunkiem dla niego jest ogłoszenie bankructwa, jednak robi to na koniec postępowania upadłościowego. Od tego co ustali sąd zależy na jakich zasadach i w jakim czasie dłużnik uzyska całkowite oddłużenie.

Dlatego nie należy się przedwcześnie cieszyć. Może dojść do sytuacji, że mimo ogłoszenia upadłości i likwidacji pozostałego majątku dłużnika sąd odmówi umorzenia posiadanego przez dłużnika zadłużenia. Sąd może stwierdzić, że dłużnik w dużym stopniu przyczynił się do swojej trudnej sytuacji finansowej, zrobił to w sposób celowy, wówczas odmówi umorzenia długów.

Więcej na temat skutków ogłoszenia upadłości dowiesz się z artykułu, który znajdziesz tutaj.

Tak więc, pomimo zmiany przepisów, wydawałoby się na korzyść dłużników, to sąd nadal ma te same uprawnienia, które z powodzeniem stosuje, jednakże w innym momencie całego postępowania.

Dlatego też należy pamiętać, że decydując się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej najlepiej jest wcześniej skonsultować to z profesjonalistą zajmującym się tego typu postępowaniami, aby dowiedzieć się, czego się spodziewać, co może nas zaskoczyć, a przede wszystkim, aby to profesjonalista przygotował dla nas właściwy wniosek, który finalnie trafi do sądu.

icon
Myślisz o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?


Jesteś zainteresowany/a przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?


Jeśli tak to napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Photo by veeterzy on Unsplash

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments