Wśród firm pożyczkowych e-sąd cieszy się ogromną popularnością.

Ale co to właściwe jest? Czy nakaz wydany przez e-sąd wiąże pozwanego?

Jak od niego się odwołać?

Na te i inne pytania postaram się dzisiaj pokrótce odpowiedzieć.

I. Co to jest EPU?

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) to instytucja w polskim prawie funkcjonująca już równe dziesięć lat. Jak to zwykle bywa e-sąd miał być propozycją na usprawnienie polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz jego unowocześnienie.

E-sąd to dokładnie VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. To właśnie w Lublinie e-sąd ma swoją siedzibę. Jest to jedyny sąd w kraju, który orzeka w sprawach zainicjowanych online. Znajdują się w nim sprawy dotyczącego osób mieszkających w całym kraju.

II. Jak wygląda postępowanie przed e-sądem w praktyce?

Postępowanie prowadzone przez e-sąd są bardzo proste.

Nie ma tu bowiem konieczności pojawiania się na rozprawach, ponieważ w ogóle się one nie odbywają. Wystarczy jedynie założyć konto użytkownika, a następnie wnieść pozew.

Roszczenia, których można dochodzić przed sądem online mogą być wyłącznie pieniężne, nie mniejsze niż 30 zł. Dodatkowo kwota roszczenia może być dochodzona wyłącznie, jeżeli stała się wymagalna nie dłużej, niż trzy lata przed wytoczeniem powództwa.

Upływ terminu przedawnienia podlega badaniu przez sąd z urzędu m.in. poprzez wprowadzenie do formularza pozwu pola dotyczącego daty wymagalności roszczenia.

Dodatkowo kwota dochodzona przez powoda musi być określona w sposób precyzyjny. W elektronicznym postępowaniu upominawczym przewidziana jest właściwość rzeczowa sądu rejonowego. Jest ona niezależna od wartości przedmiotu sporu – czyli nawet jeżeli wartość sporu przekroczy 75 tysięcy złotych, a powód chce, aby jego sprawa została rozpoznana przez e-sąd, to nadal może wystąpić do e-sądu z roszczeniem.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym wysyłany jest listem poleconym do pozwanego. Nakaz zapłaty wydany przez e-sąd jest dokładnie takim samym nakazem jak ten wydany przez sąd tradycyjny. Ma on pełną moc prawną.

Niech nie zdziwi Cię, że do nakazu załączony jest wyłącznie pozew.

Przy inicjowaniu postępowania drogą elektroniczną powód nie ma nie tylko obowiązku, ale nawet możliwości załączenia dowodów, na które powołuje się w treści pozwu, takich jak na przykład umowa będąca podstawą roszczenia.

Reasumując, elektroniczne postępowanie upominawcze jest postępowaniem o uproszczonym charakterze, w którym orzeczenie ze swojej istoty opiera się na twierdzeniach powoda niepodlegających merytorycznemu badaniu.

III. Dlaczego firmy pożyczkowe tak często prowadzą sprawy w EPU?

Najczęściej z elektronicznego postępowania upominawczego korzystają firmy pożyczkowe dochodzące niespłaconych pożyczek gotówkowych. Jest to dla nich bardzo wygodny sposób na dochodzenie roszczeń.

Przede wszystkim postępowanie online jest dużo tańsze, niż wniesienie pozwu do tradycyjnego sądu. Opłata wynosi ¼ opłaty, którą należy uiścić w przypadku wnoszenia pozwu do sądu tradycyjnego.

Ponadto, tak jak już wspomniałam nie ma obowiązku załączania dokumentów – dowodów, ponieważ nie jest faktycznie przeprowadzanie postępowanie dowodowe. Nie odbywają się rozprawy.

Reasumując postępowanie przed sądem elektronicznym jest dużo szybsze, tańsze, a przede wszystkim bardzo skuteczne. W praktyce powód może otrzymać nakaz zapłaty już w kilkanaście dni od dnia złożenia pozwu przez profil użytkownika na stronie Sądu w Lublinie.

Wierzyciele  również często korzystają z niewiedzy dłużników.

E-sąd jest nadal instytucją mało popularną – osoby otrzymujące nakazy zapłaty wydane w postępowaniu online często nie zdają sobie sprawy jakie konsekwencje może spowodować niezareagowanie na otrzymaną przesyłkę.

IV. Jak się odwołać od nakazu zapłaty wydanego w EPU?

Jeżeli w porę nie odwołamy się od nakazu zapłaty stanie się on prawomocny i będziemy mogli spodziewać się zajęcia komorniczego, który zajmie nam wynagrodzenia za pracę, rentę, emeryturę oraz środku na koncie.

Tym samym złożenie sprzeciwu jest bardzo ważną czynnością i warto to zrobić w terminie.

Na odwołanie się od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd mamy 14 dni od dnia doręczenia przez listonosza. Jeżeli w porę odwołamy się od nakazu zapłaty nastąpi jego uchylenie. Sprawa zostanie przekazana do sądu właściwego według miejsca zamieszkania pozwanego.

W sądzie tradycyjnym będzie rozpoznawana również w tradycyjny sposób. Powód będzie miał obowiązek dołączyć dowody, na które wcześniej powoływał się w postępowaniu elektronicznym, a których nie musiał załączać. Pozwany również będzie miał możliwość dodatkowego wypowiedzenia się.

W przypadku otrzymania nakazu zapłaty ważna jest szybka reakcja, ponieważ w przeciwnym razie zakończy się to szybkim postępowaniem egzekucyjnym.

Zapoznaj się też z artykułem o prowizjach przy umowach pożyczek, znajdziesz go tutaj.

Podsumowując, zdalne postępowanie upominawcze zyskuje coraz bardziej na popularności z uwagi na swoją prostotę, mniejsze opłaty oraz przede wszystkim szybkość. Obecnie do sądu online wpływa niecały milion spraw rocznie!

Należy pamiętać, że w razie otrzymania nakazu zapłaty nie wolno go ignorować i szybko reagować, najlepiej zwracając się do profesjonalisty.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl


Photo by Travis Essinger on Unsplash

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments