obowiązku alimentacyjnym pisałam na blogu wielokrotnie i w różnych odsłonach.

W swoich artykułach często posługuję się takimi pojęciami, jak: alimenty, usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, możliwości zobowiązanego.

Na przykład tutaj poruszałam problematykę obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci, który – upraszczając – polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

W przywołanym wpisie omówiłam zakres  tego obowiązku, tzn.: zależy on od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego i możliwości majątkowo-zarobkowych zobowiązanego.

W tym artykule chciałabym omówić właśnie tę drugą okoliczność.

I. Wysokość alimentów zależy od możliwości majątkowo – zarobkowych osoby zobowiązanej do ich płacenia – co to oznacza?

Zacznijmy od krótkiego przypomnienia definicji.

Możliwości majątkowo-zarobkowe, to faktycznie uzyskiwane dochody zobowiązanego do płacenia alimentów + uwzględnienie hipotetycznej sytuacji, która pokaże czy przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji, możliwości fizyczno-umysłowych i dołożeniu należytej staranności – zobowiązany uzyskuje możliwie maksymalne dochody →w myśl zasady jakby chciał, to by miał.

Chodzi tutaj o wyeliminowanie sytuacji typu: ukrywanie majątku, świadome niepodejmowanie pracy zarobkowej, bądź podejmowanie pracy w niepełnym wymiarze godzin albo nieadekwatnej do kompetencji i zawodu, wykazywanie wynagrodzenia poniżej faktycznych możliwości wynikających z wykształcenia, doświadczenia lub stanowiska itp.

II. Alimenty – jak ustalić w postępowaniu sądowym sytuację finansową zobowiązanego do alimentów? Jakie wnioski dowodowe złożyć?

Podjęcie właściwych działań jest bardzo istotne, ponieważ rzutuje na rozstrzygnięcie sprawy o zasądzenie alimentów.

Nierzadko przecież zdarza się tak, że po rozwodzie dziecko mieszka z jednym z rodziców, i ani ono, ani on niewiele wiedzą na temat sytuacji zawodowo-życiowej drugiego z rodziców.

Pisząc pozew w tego typu sprawie powinno się zatem zacząć od podania w pierwszej kolejności ogólnych informacji na temat osoby zobowiązanej do uiszczania alimentów. Są nimi:

 • wiek,
 • zawód wyuczony,
 • zawód wykonywany,
 • osiągane wynagrodzenie,
 • przebieg kariery zawodowej,
 • dodatkowe kwalifikacje/umiejętności (np. ukończone kursy, studia podyplomowe, znajomość języków obcych),
 • posiadany majątek (ruchomy i nieruchomy);

Dlaczego podanie tych informacji jest ważne?

Właśnie one ukazują czy zobowiązany, znajdując się w określonej sytuacji życiowej w pełni wykorzystuje swój potencjał i podejmuje wszelkie możliwe działania, by osiągnąć (możliwie) wysoki dochód.

III.  Alimenty – jak wykazać przed sądem osiągane przez zobowiązanego wynagrodzenie ?

W tym wypadku przede wszystkim trzeba będzie wystąpić do sądu, by zobowiązał przeciwnika do złożenia:

 • zaświadczenia od pracodawcy określającego wysokość dochodu pozwanegoz ostatnich, np. 3-6 miesięcy,
 • rocznej deklaracji PIT (za jaki okres – ostatniego roku, dwóch, trzech lat itp. – PIT ma być złożony, decydują okoliczności danej sprawy),
 • zaświadczenia bądź deklaracji z urzędu skarbowego (istotne w szczególności w sytuacji, jeśli pozwany nie jest zatrudniony w ramach stosunku pracy, a prowadzi działalność gospodarczą),
 • historii posiadanych rachunków bankowych (za jaki okres – decydują okoliczności danej sprawy).

Warto dodać, że przy ustalaniu rzeczywistego dochodu jaki osiąga zobowiązany bierze się  pod uwagę nie tylko jego pensję podstawową, ale również wszelkiego rodzaju premie, dodatki, nagrody czy świadczenia z funduszu socjalnego itd.

Wyżej wspomniane dokumenty powinny pomóc w wykazaniu osiąganych zarobków.

Jeśli natomiast posiadasz inne dowody na tę okoliczność – możesz samodzielnie  wnioskować o ich przeprowadzenie. Mogą to być, np.: zeznania świadków, zdjęcia, sms-y, korespondencja tradycyjna i elektroniczna itd.

IV. Alimenty – ich wysokość, a praca na czarno obowiązanego do ich płacenia.

Wyżej pisałam o sytuacjach, gdy pozwany ukrywa zarobki – dotyczy to również tzw. pracy na czarno.

W takich wypadkach możesz zażądać wystąpienia przez sąd do urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń społecznych o podanie informacji czy przeciwnik w określonym czasie był zatrudniony jako pracownik i odprowadzano za niego składki na ubezpieczenie społeczne.

Jeśli okaże się, że nie był zarejestrowany – wówczas musisz opierać się na jego dotychczas uzyskanych kwalifikacjach i faktycznych możliwościach.

Oprócz tego warto wstąpić do urzędu pracyz zapytaniem czy posiada on ofertę pracy dla osób z podobnymi umiejętnościami do pozwanego. Ta informacja również ukazuje czy przeciwnik dokłada starań, by zdobyć zatrudnienie i osiągać dochód, który pozwoli na wywiązanie się z obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka.

Sądy często odnoszą się do tego kryterium i zasądzają alimenty w wysokości odpowiadającej zarobkom nie tym faktycznie uzyskiwanym (zazwyczaj okresowo), ale w wysokości zgodnej z możliwościami zarobkowymi.

Jeśli zaś jesteś zainteresowana/y tematem jak podwyższyć alimenty, zapraszam do artykułu:

Jak podwyższyć alimenty na dziecko?

Kończąc ten wątek, chciałam podkreślić, że istnieją różne sposoby na to, by możliwie rzetelnie wykazać  sytuację majątkowo – zarobkową pozwanego.

Warto dogłębnie przemyśleć tę kwestię, pamiętając o tym, że każda sprawa cechuje się indywidualnością, a wyrok alimentacyjny, często w niezmienionym kształcie, obowiązuje przez długi czas.

Zobacz też, kiedy możesz starać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnyego, artykuł na ten temat znajdziesz tutaj.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments