Nie ma co ukrywać, że życie pisze różne scenariusze.

Może się zdarzyć, że staniesz przed obawą perpsektywą składania zeznań w postępowaniu karnym dotyczącym Twojego partnera / partnerki.

Czy w takiej sytuacji można odmówić składania zeznań z uwagi na fakt, że postępowanie dotyczy osoby nam najbliższej?

I. Prawo do odmowy składania zeznań w postępowaniu karnym Twojego partnera / partnerki – czy przysługuje?

Zgodnie z art. 182 § 1 Kodeksu postępowania karnego, osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić składania zeznań.

Dotyczy to również osoby najbliższej dla podejrzanego.

Z kolei definicja pojęcia „osoby najbliższej” została zawarta w art. 115 § 11 Kodeksu karnego.

Zgodnie z tym przepisem osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Kodeks nie reguluje pojęcia osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z oskarżonym / podejrzanym.

Pomocna w tym zakresie będzie Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 roku – osobą pozostającą we wspólnym pożyciu jest także partner/partnerka tej samej płci oskarżonego / podejrzanego. 

Tym samym zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz odmówić składania zeznań jako osoba najbliższa dla oskarżonego / podejrzanego!


II. Prawa partnera / partnerki w postępowaniu karnym

Pamiętaj również, że jako osobie najbliższej dla oskarżonego / podejrzanego, wobec toczącego się postępowania karnego przysługuje Ci szereg uprawnień m.in.: 

uchylenie się od odpowiedzi na pytanie (w trakcie składania zeznań), jeżeli odpowiedź mogłaby narazić Ciebie lub partnera / partnerkę na odpowiedzialność karną za popełnione przestępstwo.

⇒możesz wnioskować o przesłuchanie Cię na rozprawie z wyłączeniem jej jawności (poza osobami niezbędnymi na Sali rozpraw, pozostali będą musieli ją opuścić), jeżeli treść zeznań jakie chcesz złożyć mogłaby narazić partnera / partnerkę na hańbę lub żądać aby Twoje dane zostały zachowane w tajemnicy, w sytuacji gdy ich ujawnienie naraziłoby na niebezpieczeństwo Twojego partnera / partnerkę;

⇒osoba skazana (osadzona w zakładzie karnym) ma prawo do utrzymywania kontaktów z partnerem / partnerką tej samej płci (również przeciwnej oczywiście) – możesz odwiedzić partnera / partnerkę w zakładzie karnym;

⇒ powinieneś niezwłocznie zostać zawiadomiony o zastosowaniu tymczasowego aresztowania partnera / partnerki.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji  napisz do mnie na adres: kancelaria@klemba.pl

Jeśli artykuł był dla Ciebie wartościowy i pomógł Ci pozyskać istotną wiedzę, możesz docenić nasz wkład i „postawić nam kawę”. Oczywiście nie jest to obowiązkowe.

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Photo by Ernie A. Stephens on Unsplash

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments