Jak obniżyć alimenty? | Rozwód Radca Prawny Łódź

pozew o obiżenie aliementów

Zostałeś zobowiązany przez Sąd do płacenia alimentów w znacznej kwocie i uznajesz, że przekracza to Twoje możliwości zarobkowe i majątkowe.

Zastanawiasz się co zrobić i czy możesz złożyć pozew o obniżenie alimentów?

Poniżej wskażę Ci jakie przesłanki muszą zostać spełnione, żeby sąd uznał żądanie pozwu o zmniejszenie kwoty alimentów za zasadne.

I. Kiedy złożyć pozew o obniżenie alimentów?

Jako zobowiązany do płacenia alimentów może wystąpić z pozwem o obniżenie zasądzonej już kwoty alimentów  jeżeli uznasz, że nastąpiła istotna  zmiana stosunków. 

Zmiana stosunków może dotyczyć zarówno dziecka,

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci | Rozwód Łódź

Alimenty, obowiązek alimentacyjny, możliwości zobowiązanego, usprawiedliwione potrzeby uprawnionego – język prawniczy, który oprócz pierwszego słowa zapewne nie jest do końca jasny i oczywisty.

Pojęcia te zostaną wyjaśniane w tym artykule, dzięki czemu poznasz odpowiedzi m.in na pytania:

Czym jest obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci i jak długo trwa?
Jak dużo musimy łożyć na dzieci?
Jak dochodzić roszczeń alimentacyjnych?

Taka przewrotna zachęta do zapoznania się z artykułem.

Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa – wzór

Jak obiecałam w poprzednim opracowaniu – dziś omawiam w zarysie powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

W przystępny sposób postaram się  scharakteryzować tę instytucję oraz przedstawić warunki jakie muszą zostać spełnione, by sąd przychylił się do Twojego stanowiska odnośnie bezskuteczności uznania dziecka. Tego typu postępowania – podobnie jak z sprawy zakresu zaprzeczenia ojcostwa- nie należą do łatwych. Głównie ze względu na kontekst emocjonalny całej sytuacji.

Coraz częściej zgłaszają się do mnie osoby, które nie wiedzą jak postąpić kiedy dowiadują się, że uznali dziecko niepochodzące od nich. Jeśli zatem nie wiesz jak rozwiązać swój problem,

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – wzór pozwu z komentarzem

W opracowaniu, które właśnie czytasz, chciałabym przedstawić warunki jakie muszą zostać spełnione, by zaprzeczyć ojcostwo dziecka.

Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa nie należą do łatwych. Jest to trudne doświadczenie dla obu stron, jednak w wielu przypadkach złożenie wniosku o zaprzeczenie ojcostwa jest najlepszym wyjściem. Coraz częściej zgłaszają się do mnie osoby z tego typu problemem prosząc o radę. Warto zatem poświęcić chwilę na to, by zapoznać się z uwagami, które zamieściłam poniżej, a następnie przeanalizować wzór pozwu.

Podkreślam, że przebieg postępowania w Twojej sprawie w zależności od stopnia jej skomplikowania oraz środków dowodowych,

Jak ustalić ojcostwo dziecka? Pozew o ustalenie ojcostwa dziecka

W opracowaniu, które właśnie czytasz, chciałabym przedstawić warunki jakie muszą zostać spełnione, by ustalić ojcostwo dziecka.

Życie zna różne przypadki i stąd prawo daje możliwość wykazania jego pochodzenia. Sprawy o ustalenie ojcostwa nie należą do łatwych. Jest to trudne doświadczenie dla obu stron, jednak w wielu przypadkach złożenie tego rodzaju pozwu jest najlepszym rozwiązaniem.

Warto zatem poświęcić chwilę na to, by zapoznać się z uwagami, które zamieściłam poniżej, a następnie przeanalizować wzór pozwu.

Obowiązek męża dokładania się do kosztów utrzymania rodziny

Twój mąż co prawda pracuje, ale nie dokłada się do utrzymania rodziny…. albo dokłada się w niewystarczającym zakresie….?

Wmawia Ci, że zajmując się domem nie wykonujesz żadnej użytecznej pracy.

Za każdym razem, kiedy musisz prosić się go o każdy grosz zastanawiasz się czy on ma do tego prawo? Czy może nie przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny i całą swoją wypłatę przeznaczać na swoje zachcianki i nie zwracać uwagi na rosnące w spółdzielni mieszkaniowej zadłużenie?

Otóż nie.

Poniżej przedstawię Ci do czego zobowiązani są oboje małżonkowie i co masz zrobić, żeby mąż łożył na Wasze utrzymanie.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów | Radca Prawny Łódź

Jesteś w trakcie postępowania rozwodowego i nie za bardzo możesz dogadać się ze swoim małżonkiem odnośnie płacenia alimentów na rzecz małoletnich dzieci?

W niniejszym artykule wyjaśnię Ci co masz zrobić, żeby uzyskać zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w czasie trwania procesu – wiemy przecież, że postępowanie rozwodowe może trwać bardzo długo.

I. Na czym polega zabezpieczenie alimentów?

Zgodnie z treścią wydanego przez Sąd postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia alimentów Twój małżonek będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz dzieci okresowo oznaczonej kwoty pieniężnej – zazwyczaj do 10 go każdego miesiąca.

Kiedy dziadkowie będę płacić alimenty swoim wnukom?

alimenty od dziadków

Czy wiesz, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie tylko rodzice zobowiązani są do płacenia alimentów na rzecz dzieci, ale zdarzają się również sytuację, w których sąd zasądza alimenty od dziadków na rzecz wnuków.

Czy rodzic może domagać się alimentów od dziecka?

alimenty od dziadków

Czy zastanawiałeś się kiedyś czy na stare lata Twoje dzieci zaopiekują się Tobą tak jak to ty się nimi opiekowałeś gdy były małoletnie? Co stanie się i kto wyciągnie do Ciebie rękę gdy wskutek zdarzeń losowych popadniesz w niedostatek?

Ważne jest abyś zdawał sobie sprawę z tego, że nie tylko Ty jako rodzic byłeś zobowiązany do dostarczania środków utrzymania i wychowania dla swoich dzieci ale one również zobowiązane są do udzielenia Ci pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. Te kwestie w przepisach prawa reguluje właśnie obowiązek alimentacyjny dzieci wobec rodziców.

I. Kiedy możesz domagać się alimentów od swoich dzieci.

Alimenty dla byłego małżonka kiedy musisz płacić?

Słysząc hasło „alimenty” większość ludzi ma przed oczami rodzica, który musi co miesiąc płacić określoną kwotę na swoje dzieci. Wiele osób zapomina, że tzw. Obowiązek alimentacyjny istnieje również pomiędzy małżonkami i to nawet, a może przede wszystkim rozwiedzionymi.

Jak już wspomniałam we wcześniejszym artykule  podejmując decyzję czy będziesz żądać rozwodu z orzeczeniem o winie czy bez orzekania musisz zastanowić się nie tylko nad aspektem emocjonalnym ale również finansowym.

W niniejszym artykule przybliżę Ci kwestię alimentów między małżonkami i wskaże jaki wpływ na alimenty  ma  orzeczenie o winie bądź jego brak.