Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy rozwieść się z małżonkiem –to jest kilka kwestii, o których powinieneś/aś wiedzieć.

Kiedy wnieść pozew rozwodowy?

Jak napisać pozew rozwodowy?

Ile kosztuje rozwód?

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Co będzie się działo po wniesieniu pozwu rozwodowego?

W dzisiejszym wpisie Ci je przybliżę.
Zaś z poprzedniego mojego artykułu dowiesz się: jak się przygotować do rozwodu?

I. Chwila wniesienia pozwu rozwodowego.

Trzeba zacząć od określenia odpowiedniego momentu. Z doświadczenia wiem, że inicjowanie rozwodu w momencie gdy druga strona utraciła pracę, jest chora albo przeżywa śmierć bliskiej osoby nie stawia Cię w dobrym świetle. Skład orzekający nie będzie przychylnie patrzył jak obarczasz współmałżonka kolejnymi kłopotami w trudnej dla niego sytuacji.

II. Napisanie pozwu rozwodowego

Jak napisać pozew rozwodowy?
Można powiedzieć, że krótko i treściwie. Pozew skieruj do sądu okręgowego według właściwości ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania. W składzie orzekającym będą trzy osoby – sędzia i dwóch ławników.

Więcej na ten temat we wpisie:

https://potwojejstronie.pl/gdzie-zlozyc-pozew-o-rozwod-rozwod-lodz/

Oznacz dane powoda (czyli swoje) tj. imię, nazwisko, adres i numer pesel oraz dane pozwanego tj. imię, nazwisko i adres – w obu przypadkach adres zamieszkania, dlatego że tam sąd będzie kierował korespondencję.

Pozew powinien się składać z:

a) petitum – w punktach wymień o co wnosisz

i

b) uzasadnienia – napisz dlaczego sąd powinien uwzględnić Twoje żądania.

Jeśli brak wspólnych małoletnich dzieci w petitum powinny być zawarte dwa wnioski: rozwiązanie małżeństwa przez rozwód oraz o uregulowanie sposobu korzystania z mieszkania.

Pamiętaj, musisz wykazać że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że nigdy nie powrócisz do małżonka oraz ustały między Wami więzi: uczuciowa, fizyczna i gospodarcza.

Możesz żądać orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka lub z winy obu stron lub bez orzekania o winie. W kwestii mieszkania możesz wnosić również o nieorzekanie o mieszkaniu stron lub orzeczenie eksmisji pozwanego.

Jeśli są małoletnie dzieci, w petitum należy zawrzeć jeszcze wnioski o:  uregulowanie władzy rodzicielskiej i kontaktów z nimi oraz zasądzenie alimentów.

W niektórych sytuacjach możesz żądać również zasądzenia alimentów na swoją rzecz od drugiego małżonka. Możesz również wnieść o podział majątku wspólnego – więcej informacji na ten temat znajdziesz tutajtutaj.

W uzasadnieniu swoje stanowisko poprzyj dowodami – mogą nimi być Twoje wyjaśnienia, zeznania świadków (którzy coś widzieli albo słyszeli), dokumenty, zdjęcia, e-maile itd.

Pozew własnoręcznie podpisz (w przypadku braku pełnomocnika) i złóż w dwóch egzemplarzach wraz z dowodami, którymi dysponujesz oraz aktualnymi (maksymalnie trzymiesięcznymi!) odpisami aktów stanu cywilnego – aktu małżeństwa i urodzenia małoletnich dzieci. Pozostaw także kopię pozwu dla siebie.

Jeśli zmienisz zdanie co warunków rozwodu w każdej chwili możesz złożyć pismo do sądu, w którym  uaktualnisz swoje stanowisko. Możesz również zrobić to ustnie do protokołu na rozprawie.

III. Ile rozwód kosztuje?

Wniesienie pozwu podlega opłacie. Jest to opłata stała i wynosi 600,00 zł. Możesz ją uiścić przelewem na konto sądu (załączając dowód wpłaty do pozwu) albo też bezpośrednio w kasie.

Dodatkowe opłaty w sprawie o rozwód trzeba ponieść w przypadku innych roszczeń:

  • za odpis orzeczenia – 6,00 zł od strony,
  • za orzeczenie o eksmisji małżonka – 200,00 zł
  • za orzeczenie o podziale majątku – 1000,00 zł, a w przypadku zgodnego projektu podziału majątku – 300,00 zł.

IV . Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Są pewne okoliczności, które uniemożliwiają orzeczenie przez sąd rozwodu pomimo tego, że wykażesz trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego:

  • jeśli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci współmałżonków – cóż to oznacza? Prawo w sposób szczególny chroni dobro dziecka. Najogólniej mówiąc są to wszelkie jego potrzeby o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Dlatego sąd zbada czy rozwód nie przyniesie dziecku szkody, czy dziecko boleśnie go nie odczuje;
  • jeżeli z innych względów rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego – innymi słowy rozwód nie powinien naruszać ogólnie przyjętych i akceptowalnych zasady moralności. Zasady współżycia społecznego mają na celu chronić małżonka niewinnego. Szczególnie takiego, który jest np. nieuleczalnie chory, wymaga opieki materialnej i moralnej współmałżonka, zaś rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę,
  • jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, drugi natomiast nie godzi się na rozwód, a odmowa ta nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego – wina małżonka za rozpad pożycia małżeńskiego = naruszenie przez niego obowiązków wynikających z zawarcia związku małżeńskiego. Twoje szanse na wygraną znacznie rosną w sytuacji gdy mamy do czynienia po stronie współmałżonka z: romansem, brakiem finansowego wsparcia rodziny, wyprowadzką ze wspólnego mieszkania, uzależnieniami (alkohol, narkotyki), przemocą, brakiem czasu dla rodziny.

Zaistnienie choć jednej z opisanych przesłanek spowoduje oddalenie pozwu rozwodowego i utrzymanie związku małżeńskiego.

V. Co dalej po złożeniu pozwu rozwodowego?

Po złożeniu pozwu sąd wyznaczy rozprawę – zapewne nie jedną – w zależności od skomplikowania sprawy. Nie ma co ukrywać – jest to to stresujące doświadczenie.

Dlatego tak ważne jest, by wiedzieć jak wziąć rozwód, jak go uzyskać, jak się przygotować, by przebrnąć przez postępowanie bez zbędnych konfliktów. Musisz przekonać sąd do własnego stanowiska. Sąd ocenia to co widzi. Bądź opanowany, schludnie ubrany, świadomy tego co chcesz osiągnąć. Jeśli wszystko pójdzie po Twojej myśli uzyskasz korzystny wyrok.

Jeśli coś w orzeczeniu sądu nie będzie Ci odpowiadało – pozostaje złożenie apelacji. By tego uniknąć zachęcam do konsultacji z prawnikiem. Fachowa pomoc w takich sprawach jest bardzo często kluczowa. Prawnik doradzi Ci po przeanalizowaniu sprawy jak należy ją poprowadzić przed sądem, co da się uzyskać, a na co liczyć nie można. Pamiętaj, w sprawach rozwodowych ważna jest także strategia.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Aneta
Aneta
3 lat temu

Witam. Przydatna pigułka informacji. Mam jednak pytanie: jeśli chciałabym wziąć rozwód bez orzekania o winie, ale z podziałem majątku (nie jesteśmy zgodni z mężem co do tego podziału), to ile muszę zapłacić, by założyć sprawę? 1000 zł?