Jak już zapewne wiesz sąd w wyroku rozwodowym orzeka o władzy rodzicielskiej i kontaktach z małoletnimi dziećmi. Pytanie kiedy to robi i czy zawsze musi?

I. Jak było kiedyś?

Zgodnie z przepisami, które obowiązywały przed nowelizacją w przypadku gdy nie udało Ci się wypracować porozumienia z małżonkiem co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i nie przedstawiliście zgodnego porozumienia przed Sądem – Sąd automatycznie ograniczał władzę rodzicielską jednemu z Was pozostawiając mu możliwość do współdecydowania w najważniejszych sprawach dziecka.

Sąd orzekał o pozostawieniu władzy rodzicielskiej Wam obojgu na wasz zgodny wniosek gdy przedstawiliście porozumienie tj. tak zwany „plan wychowawczy” o wspólnym wykonywaniu władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Sąd mógł również pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej w przypadku zagrożenia dobra dziecka.

II. Jak jest teraz?

Obecnie w przypadku gdy brak jest porozumienia między rodzicami co do współdecydowania o istotnych kwestiach dotyczących dziecka i tym samym nie istnieje możliwość wypracowania planu wychowawczego sąd może pozostawić obojgu rodzicom władzę rodzicielską nad dzieckiem.

Brak planu wychowawczego nie przesądza automatycznie o ograniczeniu Twoich praw do dziecka.

Ponadto Sąd może na zgodny wniosek rodziców może nie orzekać o kwestii dotyczącej kontaktów z dzieckiem. To rodzice ustalą między sobą sposób ich wykonywania. Wcześniej Sąd był zobowiązany do podjęcia działań mających na celu uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Obecna regulacja ma na celu zagwarantowanie dziecku prawa do wychowania przez oboje rodziców. Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską w przypadku gdy przemawia za tym dobro dziecka.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments