Zdarzają się pozwy rozwodowe, w których małżonkowie nie tylko wnoszą o orzeczenie rozwodu, ograniczenie władzy rodzicielskiej bądź zasądzenie alimentów, ale również wnoszą o orzeczenie eksmisji małżonka.

Żądanie eksmisji (czyli przymusowe opuszczenie lokalu) jest zazwyczaj wyrazem bezradności w walce z uzależnieniem małżonka, przemocą domową, której dopuszcza się w stosunku do Ciebie i małoletnich dzieci.

W niniejszym artykule opiszę Ci co musi się zdarzyć aby Sąd w wyroku rozwodowym orzekł nakazanie opuszczenia wspólnie zamieszkiwanego lokalu oraz z jakich względów eksmisja nie może zostać orzeczona.  

I. Eksmisja małżonka – kiedy Sąd może ją orzec w wyroku rozwodowym?

Sąd na twój wyraźny wniosek zgłoszony w pozwie bądź w toku sprawy rozwodowej może nakazać eksmisję małżonka, tylko wtedy gdy ten swym rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Rażąco naganne postępowanie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy twój małżonek stale nadużywa alkoholu, wywołuje awantury i dopuszcza się aktów przemocy nie tylko fizycznej ale i psychicznej  co niejednokrotnie stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia twojego i waszych dzieci.

Musisz pamiętać, że przed sądem konieczne będzie wykazanie, że wskazane wyżej sytuacje zachodzą. Ważne jest aby przedstawić dokumenty, na podstawie których można wykazać, że małżonek ma problem alkoholowy i w żaden sposób nie próbuje z tym walczyć, że w domu wielokrotnie zdarzają się interwencję policji (notatki z interwencji bądź niebieska karta), wyrok w którym małżonek został skazany na karę pozbawienia wolności za znęcanie się nad rodziną.

W tym miejscu nadmienić muszę, że można orzec eksmisję małżonka w przypadku rażąco nagannego postepowania również w wtedy gdy ten odbywa karę pozbawiania wolności za znęcanie się nad rodziną. Pomocne mogą być również zeznania świadków.

II. Kiedy sąd nie orzeknie eksmisji małżonka w wyroku rozwodowym?

Sąd oddali wniosek o orzeczenie eksmisji gdy uzna, że zachowanie twojego małżonka nie nosi cech rażąco nagannego postępowania uniemożliwiającego wspólne zamieszkiwanie.

Na decyzję Sądu nie wpłynie również fakt, że to Ty jesteś wyłącznym właścicielem bądź najemcą mieszkania.

Sąd nie orzeknie również eksmisji w wyroku rozwodowym jeżeli zajmowana przed rozwodem przez oboje małżonków nieruchomość stanowi własność małżonka, który ma być eksmitowany (wchodzi w skład jego majątku odrębnego) albo jest związana z pełnioną przez niego funkcją (np. mieszkanie wojskowe, mieszkanie policyjne).

Jeżeli Sąd nie orzeknie eksmisji w wyroku rozwodowym nie znaczy, że pozostaniesz zupełnie bez szans na usunięcie agresywnego małżonka z mieszkania o czym będzie mowa w kolejnym artykule.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments