W praktyce bardzo często zdarza się, że nie ma zgody obu stron małżeństwa na rozwód.

Niejednokrotnie jeden z małżonków po uzyskaniu informacji o wniesieniu przez drugiego małżonka pozwu rozwodowego do sądu zapowiada, że nie pojawi się w sądzie na żadnej z rozpraw. Swoim zachowaniem chce uniemożliwić, utrudnić lub opóźnić drugiej stronie uzyskanie wyroku rozwodowego.

Może się też tak zdarzyć, że małżonkowie nie mieszkają ze sobą, a jedne z małżonków nie zna nowego adres zamieszkania drugiego małżonka.

Czy powyższy okoliczności mogą być problemem w uzyskaniu rozwodu?

Czy utrudnianący Ci rozpoczęcienie nowego etapu w życiu Małżonek odniesie zamierzony efekt?

Poniżej odpowiem na te pytania.

I. Czy nieobecność pozwanego małżonka na rozprawie uniemożliwia uzyskanie rozwodu?

Wydanie wyroku rozwodowego nie jest uzależnione od obecności pozwanego na rozprawie. Tym samym jego nieobecność nie tamuje rozpoznania sprawy i wydania rozstrzygnięcia.

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego wprost wskazują, iż w przypadku postępowań w sprawach małżeńskich rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron.

Jedyną przeszkodą w prowadzeniu postępowania jest nieobecność powoda (strony wnoszącej pozew) na pierwsze posiedzenie sądowe – wówczas sąd zmuszony jest zawiesić postępowanie.

II. Co w sytuacji gdy nie znamy adres zamieszkania swojego małżonka, a chcemy się z nim rozwieść?

W sytuacji kiedy miejsce zamieszkania pozwanego małżonka jest znane, jednak z różnych przyczyn (niechęć, chęć przedłużenia postępowania itp.) nie odbiera on korespondencji, po okresie 14 dni od pozostawienia awiza przesyłkę uważa się za doręczoną.

Jakie konsekwencje grożą pozwanemu za brak stawiennictwa?

Przede wszystkim jeżeli strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów na posiedzenie, sąd może skazać ją na grzywnę według przepisów o karach za niestawiennictwo świadka (nie zdarza się to często), nie może jednak nakazać przymusowego sprowadzenia jej do sądu (świadka sąd może przymusowo sprowadzić, strony postępowania nie). Podkreśle jeszcze raz, że nie tamuje to rozpoznania sprawy. 

Dodatkowo istnieje możliwość wydania wyroku zaocznego – oczywiście przy spełnieniu kilku warunków tj.:

⇒ doręczenia pozwanemu odpisu pozwu wraz z załącznikami i zawiadomieniem o terminie rozprawy rozwodowej – doręczenie powinno nastąpić na aktualny adres zamieszkania pozwanego,

⇒ pozwany nie stawił się na wyznaczony termin rozprawy rozwodowej;

⇒ nie zgłosił on żądania przeprowadzenia rozprawy podczas jego nieobecności;

⇒ nie złożył pozwany ustnie lub pisemnie wyjaśnień;

⇒  pomimo stawienia się na rozprawie rozwodowej pozwany nie bierze w niej udziału.

Należy jednak pamiętać, że sąd może taki wyrok wydać tylko gdy zachodzą przesłanki do orzeczenia rozwodu, czyli m.in nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia stron.

O warunkach kiedy rozwód jest możliwy pisałam w artykule:

Czy możesz się rozwieść? | Rozwód Radca Prawny Łódź

Żeby zweryfikować istnienie owych warunków, mimo nieobecność pozwanego małżonka, musi przeprowadzić przeprowadzić postępowanie dowodowe, tym samym przesłucha Ciebie jako osobę chcącą się rozwięść i inicjujacą postępowanie, może przesłychać powołanych przez Ciebie świadków oraz przeprowadzić inne dowody, przykładowo z załączonych przez Ciebie dokumentów, w postaci listów, maili itd.

III. Co w sytuacji gdy nie znamy adres zamieszkania swojego małżonka, a chcemy się z nim rozwieść?

Są jednak również sytuacje, w których miejsce zamieszkania pozwanego małżonka nie jest znane – wówczas koniecznych jest złożenie w sądzie wniosku o wyznaczenie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Rolą kuratora jest poszukiwanie pozwanego małżonka (np. poprzez rozsyłanie korespondencji z zapytaniami o możliwe miejsce zamieszkania do różnych instytucji) oraz powiadomienie go o toczącym się postępowaniu.

Nadto do zadań kuratora należy reprezentowanie nieobecnego małżonka podczas toczącego się postępowania sądowego.

Tym samym kurator może zajmować stanowisko w sprawie, zgłaszać wnioski dowodowe, a także podejmować inne czynności – analogicznie jak strona postępowania.

Jak widać, nieobecność pozwanego małżonka lub brak jego aktywności w postępowaniu rozwodowym nie uniemożliwia uzyskanie rozwodu. Nie musisz zawsze stawać oko w oko z małżonkiem z którym chcesz się rozwieść, nawiązując do zdjęcia umieszczonego we wpisie. Myślę, że to bardzo pocieszająca informacja dla wielu osób.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
oliwia
oliwia
1 rok temu

No właśnie zastanawiam się jak to jest, czy są wyznaczy nowy termin jeśli pozwany się nie pojawi ? Bo ja chciałam złożyć pozew ale zgłoszę się do P. Łukasza adwokata https://adwokat-luczak.pl/ bo wiem że nie będzie łatwo. Tym bardziej że on obecnie za granicą a nie chce dać rozwodu, a przecież tam ma inna kobietę i dziecko.