Już wiesz, że w skutek zawarcia związku małżeńskiego między Tobą i Twoją żoną / Twoim mężem powstaje wspólność majątkowa.

Jednakże możecie postanowić inaczej i w porozumieniu  doprowadzić do ustanowienia rozdzielności majątkowej zarówno przed zawarciem małżeństwa jak i w jego toku. Wiadomo, różne zdarzają się sytuację a w życiu zazwyczaj robimy wszystko żeby zabezpieczyć swoją rodzinę.

Oczywiście są również małżeństwa w których o rozdzielności zadecyduje Sąd z uwagi na postępowanie jednego z małżonków. O czym będzie mowa poniżej.

I. W jaki sposób można ustanowić rozdzielność majątkową?

Tak jak wskazałam już przed zawarciem małżeństwa możesz wraz ze swoją przyszłą małżonką/ przyszłym mężem postanowić o zawarciu umowy majątkowej, która ustanowi rozdzielność majątkową. Konieczna jest tu zgoda obojga.

W praktyce najczęściej stosują to małżeństwa, gdy oboje małżonkowie lub jedno z nich prowadzi działalność gospodarczą i zawierając umowy z kontrahentami zaciąga wysokie zobowiązania, wykonuje zawód związany z dużą odpowiedzialności albo jest członkiem zarządu sp.  z o.o. Ustanawiając rozdzielność zabezpieczają swoją rodzinę na wypadek gdyby  interesy nie szły w dobrą stronę.

Aby zawrzeć taką umowę należy udać się do notariusza, ponieważ umowa taka aby była skuteczna musi mieć formę aktu notarialnego. Udając się do notariusza pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego a w przypadku gdy już jesteście małżeństwem  należy mieć również skrócony odpisu aktu małżeństwa. Od zawarcia takiej umowy będzie oczywiście pobrana opłata.

II. Rozdzielność majątkowa bez zgody drugiej strony

W przypadku,  gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, a występują ważne powody, jeden z małżonków może wystąpić na drogę sądową celem ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej przed sądem możliwe jest gdy małżeństwo jeszcze trwa – czyli do chwili uprawomocnienie się wyroku rozwodowego.

Jeżeli chodzi o ważne powody to przykładowo możemy do nich zaliczyć:

⇒ trwonienie przez jednego z małżonków wspólnego majątku – hulaszczy tryb życia,

⇒ alkoholizm, narkomania,

⇒ niegospodarne postępowanie

zaciąganie zobowiązań (kredytów), które może być później egzekwowane z majątku wspólnego,

⇒ uchylanie się od pracy,

⇒ nieprzyczynienie się do powiększania majątku wspólnego,

⇒ separacja faktyczna.

Sąd prowadzący postępowanie wskutek wniesionego pozwu wnikliwie bada sprawę czy zachodzą ważne powody, o których mowa w przepisach prawa. Może się również zdarzyć, że małżonek który do tej pory był przeciwny ustanowieniu rozdzielności majątkowej wyrazi na nią zgodę przed sądem – czyli uzna powództwo – i wtedy postępowanie zostanie zakończone.

Rozdzielność majątkowa zostanie orzeczona z dniem wskazanym w wyroku, który zapadnie w prowadzonej sprawie.

III. Czy możliwe jest ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą?

Możliwe jest, ale jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Możemy do nich zaliczyć np. separację faktyczną małżonków – brak możliwości współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym z uwagi na brak porozumienia między małżonkami (np. małżonek wyprowadza się z domu i nie interesuje się ani życiem osobistym ani materialnym drugiego małżonka).

Tak więc przesłanką, upoważniającą sąd do oznaczenia innej daty rozdzielności majątkowej jest okoliczność, iż małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Przykładem sytuacji warunkującej ustanowienie ustroju rozdzielności majątkowej z datą wsteczną jest np. opuszczenie przez jednego z małżonków rodziny, udanie się za granicę i nieutrzymywanie żadnych relacji z drugim małżonkiem. Jeśli taka sytuacja trwa przez kilka lat, to wówczas ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną jest zasadne.

Co istotne przy ustalaniu wcześniejszej daty sąd będzie brał pod uwagę nie tylko interesy małżonków, ale także wierzycieli, gdyż zdarza się, że małżonkowie wnosząc o rozdzielność majątkową z datą wsteczną chcą ochronić swój majątek przed egzekucją.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments