Ustalenie kontaktów  dzieckiem to często sztuka kompromisu i długich negocjacji obu stron i ich pełnomocników. Trzeba jednak wiedzieć, że raz ustalone kontakty z dzieckiem nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

Dziś „na tapetę” weźmiemy temat zmiany kontaktów z dzieckiem.

Zgodnie  przepisami prawa rodzinnego prawomocne postanowienie dotyczące opieki nad dzieckiem może zostać zmienione, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Jak już wielokrotnie powtarzałam we wpisach dotyczących relacji rodziców z dziećmi, sąd zawsze w pierwszym rzędzie stawia dobro dziecka, bez względu na pozostałe okoliczności.

Co więcej, należy pamiętać, że kontakty z dzieckiem są instytucją niezależną od władzy rodzicielskiej. Utrzymywanie kontaktów jest nie tylko prawem, ale również obowiązkiem zarówno dzieci jak i rodziców.

I. Dobro dziecka jako jedna z przesłanek do zmiany kontaktów z dzieckiem.

Zacznijmy jednak od tego, czym w prawie rodzinnym jest „dobro dziecka”, do którego a każdym razem się odwołujemy.

Trzeba zacząć od tego, że nie ma definicji tego pojęcia, możemy posiłkować się jedynie definicjami orzecznictwa. Wydaje mi się, że poniższa próba zdefiniowania pojęcia „dobro dziecka” przez Sąd Najwyższy wydaje się najbardziej trafna.

Dobro dziecka obejmuje całą sferę najważniejszych jego spraw osobistych takich, jak rozwój fizyczny i duchowy, odpowiednie kształcenie i wychowanie oraz przygotowanie do dorosłego życia.

Ma ono także wyraźny wymiar materialny, który polega na konieczności zapewnienia dziecku środków do życia i realizacji celów o charakterze osobistym, a w wypadku gdy ma ono swój majątek, także na dbałości o jego interes majątkowy.

Oznacza to, że dobro dziecka jest podstawową wartością, która wymaga priorytetowego traktowania w stosunku do interesów innych osób, także rodziców.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2018 roku, IV CSK 442/17

II. Uregulowanie kontaktów z dzieckiem – jak tego dokonać?

Zasadą jest, że jeżeli dziecko mieszka z jednym z rodziców, konieczne staje uregulowanie schematu spotkań z drugim rodzicem, biorąc pod uwagę wspomniane dobro dziecko, ale również inne okoliczności mające znaczenie dla sprawy.

Jeżeli jednak w przypadku rozstania rodziców nie mogą oni dojść do porozumienia co do ustalenia kontaktów z dzieckiem, wówczas tym tematem zajmuje się sąd rodzinny.

 Na czym może polegać zmiana?

Trzeba wiedzieć, że zmiany uregulowania kontaktów z dzieckiem mogą przybrać różną postać.

Z jednej strony przyjmuje się, że zmiana może prowadzić zarówno do złagodzenia ograniczeń nałożonych przez sąd, jak i do ich zaostrzenia.

I tak sąd może uchylić zakaz spotykania się z dzieckiem i zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego rodzica, może również uchylić zakaz spotykania się z dzieckiem i nie wprowadzić innego ograniczenia.

Może również zaostrzyć środki ingerencji i na przykład w miejsce ograniczonego kontaktu przez zakaz zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu sąd może zakazać spotykania się z dzieckiem.

Zatem istnieje wiele możliwości w tym zakresie. Niemniej jednak każda zmiana sprowadza się to do tego samego celu, jakim jest dobro dziecka.

III. W jakich sytuacjach sąd rozszerza kontakty z dzieckiem?

Do rozszerzenia uregulowania kontaktów z dzieckiem dochodzi najczęściej w sytuacji, gdy kontakty ulegają znacznej poprawie pomiędzy rodzicem a dzieckiem.

Ponadto do rozszerzenia kontaktów dochodzi niekiedy w okresie dojrzewania dzieci, gdy te w wyniku naturalnych potrzeb potrzebują większego kontaktu z drugim rodzicem.

Co więcej, wniosek o rozszerzenie kontaktów  z dzieckiem ma szansę na aprobatę sądu w sytuacji, gdy rodzica i dziecko łączą wspólne zainteresowania, które pielęgnują, na przykład trenują ten sam sport, mają wspólne zainteresowania artystyczne, co automatycznie powoduje, że spędzają razem więcej czasu.

Warto pamiętać o tym, że w polskiej praktyce nierzadko zdarza się, że kontakty z dzieckiem ustalane są, gdy dzieci są mają kilka lat i ze zbiegiem lat ustalone wcześniej zasady spotkań nie przystają do rzeczywistości kilka lat później.

IV. Ograniczenie kontaktów – kiedy może nastąpić?

Niestety nierzadko zdarzają się sytuacje, kiedy sąd postanawia ograniczyć kontakt rodzica z dzieckiem w stosunku do wcześniej wypracowanych rozwiązań. Ograniczenie kontaktów z dzieckiem może również wiązać się z wydaniem postanowienia o całkowitym zakazie kontaktów z dzieckiem.

W praktyce do ograniczenia kontaktów z dzieckiem dochodzi, gdy dochodzi do zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, a także w przypadku gdy kontakt z rodzicem powoduje u dziecka duży stres emocjonalny i negatywnie wpływa na jego psychikę.

Sprawdź też co zrobić, jak jeden z rodziców utrudnia drugiemu kontakty z dzieckiem -> artykuł na ten temat znajdziesz tutaj.

icon
 Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Photo by   

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments