Jak zabezpieczyć siebie i partnera / partnerkę przed nagłymi zdarzeniami losowymi?

Najlepiej sporządzić w takim przypadku pełnomocnictwo.

Czym ono jest i jakie daje nam uprawnienia?

Pełnomocnictwo to jednostronna czynność prawna polegająca na upoważnieniu konkretnej osoby do działania Twoim imieniu.

Jeżeli chcesz powołać pełnomocnika, koniecznie określ zakres spraw lub czynności, które taka osoba będzie mogła załatwić w Twoim imieniu.

W życiu codziennym często zmuszeni jesteśmy do załatwienia spraw o charakterze urzędowo – prawnym. Dobrze jest mieć czasem osobę, która może nas w tym wyręczyć czy nas zastąpić.

W jakich sytuacjach udzielenie pełnomocnictwa będzie możliwe?

I. Przed sądem? – Kwestie prawne:

W postępowaniu przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych pełnomocnikiem danej osoby poza np. adwokatem czy radcą prawnym może być wyłącznie małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Analogiczne postanowienia zawarte zostały w przepisach dotyczących sądów administracyjnych.

Tym samym nie ma możliwości ustanowienia pełnomocnikiem do w/w spraw partnera / partnerki osoby LGBT+.

II. Przed urzędem? – Kwestie urzędowe:

Możliwość taka istnieje jednak w postępowaniu administracyjnym – przed organami administracji publicznej np. urząd miasta, urząd gminy, urząd wojewódzki, starostwo itp.

W tego rodzaju postępowaniach pełnomocnikiem strony może być bowiem każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, a więc może to być także partner / partnerka tej samej płci. 

III. W innych sprawach? – Kwestie życia codziennego:

Pełnomocnictwo można przedłożyć również bankom, osobom fizycznym czy osobom prawnym (firmom), będzie nadto wystarczającym dokumentem do zarządzania np. mieszkaniem.

Za pomocą pisemnego oświadczenia można również upoważnić partnera / partnerkę do odbioru przesyłek i przekazów pocztowych czy zasięgania informacji o stanie zdrowia partnera / partnerki. 

Pełnomocnictwo powinno mieć formę pisemną.

Nadto należy pamiętać, że jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie np. w formie aktu notarialnego.

Warto szczegółowo określić zakres pełnomocnictwa (do jakich konkretnie czynności upoważniamy partnera / partnerkę), tak aby nie budziło ono żadnych wątpliwości co do woli osoby udzielającej pełnomocnictwa. 

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji  napisz do mnie na adres: kancelaria@klemba.pl

Jeśli artykuł był dla Ciebie wartościowy i pomógł Ci pozyskać istotną wiedzę, możesz docenić nasz wkład i „postawić nam kawę”. Oczywiście nie jest to obowiązkowe.

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments