Ubiegłoroczna nowelizacja prawa upadłościowego wywróciła do góry nogami dotychczas znane nam ramy tego postępowania.

Jej celem było przede wszystkim przyspieszenie ciągnących się postępowań, a także odciążenie sądów, które są przeładowane sprawami, które z powodzeniem na kilku płaszczyznach może zastąpić ktoś inny.

Tą osobą jest syndyk, któremu nowelizacja nadała między innymi uprawnienie do poszukiwania majątku dłużnika, znane nam dotychczas z postępowania egzekucyjnego.

I. Poszukiwanie majątku przez syndyka w upadłości konsumenckiej.

Syndyk ma obowiązek podejmować działania z należytą starannością, w sposób który umożliwi optymalne wykorzystanie majątku upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, w szczególności przez minimalizację kosztów postępowania.

Aby jednak do tego doszło musi on niekiedy poszukać majątku dłużnika. I tak, dzięki nowelizacji zyskał nowe uprawnienia.

Przede wszystkim może żądać od organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego potrzebnych informacji dotyczących majątku upadłego.

W praktyce może to mieć ogromne znaczenie. może się zwrócić chociażby do wydziału ewidencji gruntów z wnioskiem o udzielenie informacji, czy upadły nie jest lub nie był w okresie ostatnich 5 lat właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości.

Podobne zapytanie syndyk może skierować do wydziału komunikacji odnośnie do pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracji.

II. Syndyk może zwrócić się o pomoc do komornika

Poszukiwanie majątku do tej pory kojarzyło się wyłącznie z działaniami podejmowanymi przez komornika w toku postępowania egzekucyjnego. Nowelizacja prawa upadłościowego, mimo iż nadała syndykowi szereg uprawnień, to jednak to komornik nadal w znacznej części zajmuje się poszukiwaniem majątku.

Syndyk składa wniosek o poszukiwanie majątku upadłego przez komornika z ograniczeniem do poszukiwania w bazach danych, do których komornik ma dostęp.

Rozwiązanie to pozwala syndykowi na korzystanie ze źródeł informacji, do których dostęp mają komornicy, a z których syndycy nie mogą w szybki sposób bezpośrednio pozyskać danych dla ustalenia kompletności informacji o majątku upadłego. Ma co na celu przede wszystkim szybkie ustalenie składników wchodzących do majątku upadłego – odbywa się to głównie z korzyścią dla wierzycieli.

III. Do jakich informacji ma dostęp komornik?

Skoro syndyk może korzystać z baz danych, do których dostęp na ma komornik, to warto wiedzieć co to w ogóle są za bazy.

Komornik ma przede wszystkim dostęp do poniższych baz:

  • System OGNIVO – jest to baza, która funkcjonuje już od lat.

Umożliwia bezpieczną i szybką komunikację w formie elektronicznej pomiędzy bankami oraz pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji o klientach banków. Dostarcza zatem informacji o rachunkach bankowych poszczególnych osób,

  • ZUS,
  • Rejestr zastawów,
  • Ksiąg wieczystych,
  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • Krajowego Rejestru Sądowego,
  • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

IV. Treść wniosku o ogłoszenie upadłości to nie wszystko

Jednym z elementów formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest wskazanie co składa się na majątek dłużnika. Nierzadko wpisywane są tam podstawowe rzeczy takie jak odzież, biżuteria, pamiątki rodzinne, laptop czy telefon. W praktyce są to rzeczy, które raczej nie zainteresują syndyka.

Niektóre z nich według nas przedstawiają jakąś wartość, jednak dla syndyka nie mają one żadnego znaczenia.

Syndyk korzystając z pomocy komornika zyskuje naprawdę szerokie uprawienia i na pewno szczegółowo zweryfikuje wszystkie dane zawarte we wniosku o ogłoszenie upadłości.

W związku z tym warto jest naprawdę rzetelnie i dokładnie przygotować wniosek. A co najważniejsze, nie należy niczego zatajać, bo będzie to działało wyłącznie na niekorzyść dłużnika. Dłużnik musi mieć świadomość, ze podawanie nieprawdziwych informacji może być nie tylko przyczyną umorzenia postępowania upadłościowego, ale też może stanowić podstawę odpowiedzialności karnej.

Dlatego tak ważne jest rzetelne przygotowanie wniosku, najlepiej powierzając to profesjonaliście, który wytłumaczy wszystkie niuanse związane z postępowaniem upadłościowym oraz z kwestiami, które będą mieć miejsce już po ogłoszeniu upadłości, jak choćby poszukiwanie majątku przez syndyka i wyjaśnienie jak to wygląda w praktyce.

icon
Myślisz o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?


Jesteś zainteresowany/a przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?


Jeśli tak to napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Photo by Ajit Singh on Unsplash

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments