W dzisiejszym wpisie postaram się przybliżyć tematykę konta socjalnego.

Co to jest? Gdzie takie konto można założyć? Do czego ono służy?

W ostatnim wpisie poruszyłam temat zajęć komorniczych i jak działać w sytuacji, gdy komornik zajmie środki na rachunku bankowym, które nie podlegają zajęciu.

Jednym ze sposobów przypadkowego zajęcia przez komornika pieniędzy pochodzących ze świadczeń rodzinnych, alimentów jest założenie tzw. konta socjalnego, nazywanego w prawie bankowym rachunkiem rodzinnym.

I. Konto socjale – co to jest?

Konto socjalne jest produktem bankowym, na którym gromadzone są środki pochodzące ze świadczeń rodzinnych, które nie podlegają zajęciu komorniczemu.

Jest to zwykły rachunek bankowy, do którego dostęp w praktyce nie różni się niczym od dostępu do zwykłego rachunku bankowego.

Takie konto powinno być przeznaczone do dostępu do pieniędzy otrzymywanych w ramach świadczeń rodzinnych.

Jak już wspominałam wcześniej, świadczenia, które nie podlegają zajęciu to między innymi:

⇒ alimenty,
⇒ świadczenie „500 plus”,
⇒ świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla rodziców i inne świadczenia z pomocy społecznej.

Zgodnie z przepisami prawa bankowego na rachunek rodzinny mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji. Wpłaty na rachunek rodzinny mogą być dokonywane wyłącznie z rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji.

Do założenia rachunku potrzebny będzie numer rachunku bankowego instytucji wypłacającej świadczenia socjalne. Konieczne będzie też przedłożenie zaświadczenia z jednostki, która wypłaca świadczenie. Na rachunek będą mogły wpływać jedynie wpłaty z rachunków wskazanych w umowie. Nie będzie można wykorzystać konta do innych celów.

II. Kiedy można założyć konto socjalne?

Nie ma ograniczeń czasowych. Konto socjalne można założyć w dowolnym momencie, jeżeli pobieramy świadczenia socjalne niepodlegające zajęciu.

Ponadto, nie ma znaczenia również fakt, czy prowadzona jest już przeciwko nam egzekucja komornicza.

III. Czy trzeba poinformować komornika o koncie socjalnym?

Tak, jeżeli jest już prowadzona przeciwko nam egzekucja komornicza, to koniecznie należy zgłosić fakt utworzenia takiego konta do komornika wraz z informacją, że pieniądze księgowane na tym koncie są wyłącznie środkami niepodlegającymi zajęciu oraz podać numer rachunku i nazwę banku, gdzie je założyliśmy.

Taka informacja powinna zostać sporządzona w krótkim piśmie do komornika. Po otrzymaniu takiej informacji komornikiem wie, że nie może zająć zgromadzonych na rachunku rodzinnym środku, nawet jeżeli kwota pieniędzy przekracza kwotę wolną od zajęcia.
Ważne jest, aby pamiętać jaki cel przyświecał założeniu konta.

Należy być w tym sumiennym i uczciwym i nie mieszać środków niepodlegających zajęciu z innymi wpływami na konto. Konto nie ma służyć ukryciu dodatkowych dochodów przed komornikiem!

Zatem, warto wybrać dla siebie najlepszą opcję, których na rynku usług bankowych jest przecież od groma.

IV. Ile kosztuje konto socjalne?

Prawo bankowe gwarantuje, że:
• otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku, w którym rachunek jest prowadzony, są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji,
• bank nie pobiera opłat i prowizji za karty płatniczej do rachunku rodzinnego, jego miesięczne utrzymanie oraz wypłaty z wykorzystaniem karty płatniczej przy użyciu bankomatów tego banku.

Założenie konta oraz jego utrzymanie i korzystanie z karty płatniczej do niego przypisanej jest darmowe.

Reasumując, konto socjalne jest ciekawym, ale też potrzebnym produktem bankowym.

Zwłaszcza w dobie często występujących niewłaściwie wykonywanych zajęć komorniczych.

Nie istnieje obowiązek posiadania rachunku rodzinnego, jeżeli pobierane są świadczenia rodzinne, jednak warto rozważyć założenie takiego konta, aby uniknąć zbędnych tłumaczeń z komornikiem i nie tracić czasu na tłumaczenia w banku, a także mieć pewność, że środki mające wspomagać rodzinę nie zostaną zajęte razem z innymi środkami zgromadzonymi przez nas na koncie.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Photo by Nick Fewings on Unsplash

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments