Samo uzyskanie alimentów to jedno, większy czasem problem jest z ich wyegzekwowaniem…

Często więc w pracy zawodowej spotykam się z pytaniem w jaki sposób wyegzekwować należne dziecku alimenty od osoby zobowiązanej do ich płacenia (najczęściej ojca dziecka).

I.  Alimenty egzekucja – czyli jak wyegzekwować alimenty?

Przede wszystkim należy zacząć od przygotowania wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osoby uprawnionej od osoby obowiązanej.

Taki wyrok stanowi tytuł wykonawczy (tzn. taki, na którego podstawie można wszcząć i prowadzić postępowanie egzekucyjne) musi być zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Jednak wyrokowi zasądzającemu alimenty sąd co do zasady z urzędu nadaje klauzulę wykonalności.

Egzekucja co do zasady następuje na wniosek wierzyciela (Ciebie – jako osoby dochodzącej alimentów). Postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy.

Do jakiego komornika złożyć wniosek?

Wybór należy do wierzyciela (tj. do Ciebie), jednak z reguły wnioski składane są do Komornika Sądowego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika – tj. osoby zobowiązanej do płacenia alimntów lub ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

We wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wskazać należy dane dotyczące wierzyciela oraz dłużnika, wyrok sądu zasądzający alimenty, kwotę zaległości.

Można również wskazać sposób prowadzenia egzekucji – jednak nie należy to do obowiązków wierzyciela.

Wierzyciel nie ma także obowiązku wskazywania znanego mu majątku dłużnika.

Jeżeli wierzyciel nie wskaże sposobu prowadzenia egzekucji (np. z rachunku bankowego dłużnika) wówczas postępowanie obejmuje wszystkie sposoby egzekucji z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości.

To komornik przeprowadza postępowanie, którego celem jest ujawnienie majątku dłużnika, jego zarobków, miejsca zamieszkania itp.

We wniosku warto również wskazać numer konta bankowego wierzyciela, na który przelewane będą wyegzekwowane przez komornika kwoty.

Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie podlega opłacie.

W przypadku spraw alimentacyjnych (w odróżnieniu od pozostałych postępowań egzekucyjnych) osoba uprawniona nie poniesie żadnych wydatków związanych z poszukiwaniem majątku dłużnika itp. Koszty te poniesie początkowo Skarb Państwa, a następnie zostanie nimi obciążony dłużnik.

II. Alimenty egzekucja – przewaga takiej egzekucji nad innymi długami dłużnika?

Warto również zaznaczyć, iż świadczenia alimentacyjne posiadają pierwszeństwo zaspokojenia.

Oznacza to, że osoba zobowiązana do płacenia alimentów zadłużona z kilku tytułów w tym z alimentów – w pierwszej kolejności powinna spłacać zadłużenia alimentacyjne.

Ta zasada obowiązuje również w postępowaniu egzekucyjnym – Komornik Sądowy w pierwszej kolejności będzie starał się z wyegzekwowanych środków zaspokoić roszczenia alimentacyjne.

W przypadku wynagrodzenia za pracę wolna od zajęcia komorniczego jest kwota równa wysokości minimalnej płacy. Nie dotyczy to jednak egzekucji świadczeń alimentacyjnych – komornik może bowiem zostawić dłużnikowi niższą kwotę.

W przypadku złośliwego uchylania się przez osobę zobowiązaną do płacenia alimentów ich płatności, należy rozważyć możliwość pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej za przestępstwo niealimentacji, więcej na ten temat przeczytasz we wpisie:

Przestępstwo niealimentacji – pozwij nielojalnego współmałżonka

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz indywidualnej porady prawnej napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments