Komornik jako funkcjonariusz publiczny powinien działać w sposób niebudzący wątpliwości.

Powinien działać na podstawie i w granicach prawa.

Niestety niejednokrotnie komornicy zajmując rachunku bankowe zajmują nie tylko wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu umowy o pracę, ale zdarza się również, że zajmują inne wpływy na konto, które nie podleją zajęciu komorniczemu, takie jak alimenty, czy świadczenie „500 plus”.

Dziś pokrótce przedstawię co robić w takiej sytuacji.

I. Co może zająć komornik?

Świadczenie, które może zająć komornik w toku postępowania egzekucyjnego są ściśle określone przez prawo.

Egzekucja może być prowadzona z:

  • nieruchomości, np. dom, mieszkanie, działka,
  • ruchomości, np. auto, biżuteria, telewizor, komputer,
  • wynagrodzenia – z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
  • świadczeń – renta, emerytura,
  • rachunku bankowego,
  • innych praw majątkowych, np. udziały w spółce.

Ponadto komornik może działać w granicach określonych prawem.

Oznacza to, że są kwoty, które wolne od zajęcia, tzn. jeżeli otrzymujemy wynagrodzenie z tytułu za pracę, to komornik nie zajmuje całego wynagrodzenia, musi pozostawić kwotę na przeżycie i zgodnie z przepisami jest to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kwota wolna od zajęcia wynosi do 75% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. A zatem w 2020 roku wynosi ona 1950,00 zł (75% z 2600) za każdy miesiąc.

II. Czy komornik może zająć alimenty, świadczenia rodzinne?

Warto zacząć od tego, że wszystkie świadczenia rodzinne, świadczenie 500 plus i wszelkie inne dodatki pieniężne, których celem jest wsparcie rodziny nie podlegają zajęciu komorniczemu.

Podobnie sytuacja wygląda z alimentami, bowiem zgodnie z przepisami kodeksu postępowania świadczenia alimentacyjne wypłacane zarówno przez obowiązanego jak i fundusz alimentacyjny nie podlegają egzekucji komorniczej.

III. Czy komornik może zająć trzynastą emeryturę?

Dodatkowo warto wiedzieć, że również tzw. „trzynasta emerytura” jest wolna od zajęcia.

Oznacza to, że osoby uzyskujące środki w ramach tzw. trzynastej emerytury otrzymają jej pełną wysokość na rachunek bankowy.

IV. Co zrobić gdy komornik zajął świadczenia na dzieci?

W praktyce postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika może wyglądać różnie. Co do zasady dokonuje on po prostu zajęcia rachunku bankowego dłużnika.

Samo zlokalizowanie rachunku bankowego dłużnika nie jest zbyt trudne dla komornika. Jednak uszczegółowienie jakie jest źródło środków zgromadzonych na rachunku bankowym może już przysporzyć więcej problemów.

Trzeba zatem wiedzieć, że komornik dokonując zajęcia co do zasady nie wie, skąd pochodzą środki zgromadzone na koncie. A zatem nieświadomie dokonując zajęcia zajmuje również kwoty, których nie powinien blokować, takie jak przywołane wcześniej świadczenia rodzinne, czy alimenty.

W praktyce blokady środków dokonuje bank, który nie dokonuje weryfikacji jakiego rodzaju środki wpływają na zajmowany rachunek bankowy.  Warto pamiętać, że osoby, które wychowują dwójkę lub trójkę dzieci otrzymują dodatkowy wpływ na konto w wysokości 1000 – 1500 złotych. Są to kwoty niekiedy znacznie zasilające rachunek bankowy.

Jeżeli środki np.  ze świadczenia 500 plus lub innych dodatków rodzinnych zostały przekazane przez bank komornikowi, to należy szybko działać.

Przede wszystkim należy osobiście udać się do komornika lub napisać pismo wyjaśniające, że konkretne kwoty zostały pobrane z konta w sposób nieprawidłowy. Należy wskazać z jakiego tytułu one pochodzą, kto je wypłaca.

Aby udokumentować swoje twierdzenia najlepiej jest załączyć odpowiednie wydruki potwierdzające z banku, np. potwierdzenie wpływu zawierające nazwę organu dokonującego wpłaty wraz z tytułem przelewu lub/i decyzję przyznającą świadczenie.

Odpowiednie udokumentowane wyjaśnienia powinny być uwzględnione przez komornika, który powinien dokonać zwrotu zajętych środków.

Możesz też rozważyć założenie tzw. konta socjalnego. Więcej na jego temat przeczytasz tutaj.

V. Spodziewana egzekucja komornicza

Niekiedy spodziewamy się egzekucji komorniczej. Aby później nie musieć walczyć z komornikiem, który z uwagi na sposób działania banku zajmie również środki przeznaczone na pomoc w wychowaniu dzieci warto również rozważyć pobieranie świadczeń w gotówce.

W takiej sytuacji warto wystąpić do właściwych organów z wnioskiem o możliwość pobierania poszczególnych świadczeń w gotówce, tak aby uniknąć przypadkowego ściągnięcia środków przez komornika sądowego.

Reasumując, nie należy spisywać na straty pieniędzy, które w sposób niewłaściwy zostały pobrane przez komornika w toku postępowania egzekucyjnego.

Warto jest szybko i zdecydowanie działać, tak aby odzyskać nienależnie zajęte kwoty. A jeśli długi Cie przytłaczają, warto rozważyć upadłość konsumencką.

Jeżeli wiemy jak się za to zabrać, wówczas najlepiej jest zasięgnąć pomocy u profesjonalisty.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

kancelaria@klemba.pl

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments