Kiedy rodzic nie będzie płacił alimentów na dorosłe dziecko? | Alimenty Łódź

Aliementy Łódź

Uchylenie alimentów na dorosłe dziecko

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania i wychowania członkom rodziny – m.in. dzieciom.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, iż rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Tak więc o ile dochody z majątku dziecka lub innych źródeł, jak stypendia nie wystarczają mu na utrzymanie, rodzice muszą dostarczać dziecku odpowiednie środki.

Jak jednak sytuacja wygląda w przypadku pełnoletnich dzieci?

Wpływ nowego związku na wysokość alimentów

Zadano mi niedawno takie pytanie:

rozwiodłam się 5 lat temu. Mój były mąż żyje w konkubinacie z inną kobietą, która prowadzi bardzo dobrze prosperującą firmę kosmetyczną. Natomiast ja pozostałam samotna z dzieckiem, na którego rzecz sąd przyznał 500,00 zł tytułem alimentów. Czy mogę żądać ich podwyższenia, skoro mój były mąż ułożył sobie życie z inną bogatą kobietą?

Dla Klientki, która je zadała oczywiste było, że jej były mąż poprawił swoją sytuację materialną przez związek z inną kobietą.

I. Wpływ nowego związku na wysokość alimentów

Nie tak dawno pisałam artykuł pod tytułem: Czy zawarcie nowego związku małżeńskiego ma wpływ na alimenty?

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów

Rozwód Łódź

Ostatnio zapytano mnie czy istnieje możliwość wcześniejszego otrzymywania pieniędzy na utrzymanie dziecka przed zakończeniem sprawy alimentacyjnej.

Wszczęcie postępowania o zapłatę alimentów na dziecko wiąże się z upływem, niestety niekrótkiego, czasu.

Często to z rodziców, które sprawuje pieczę nad córką/synem nie otrzymuje satysfakcjonującego wynagrodzenia, spłaca kredyt czy boryka się z innymi problemami finansowymi. Fundusze na zapewnienie dziecku godnego życia są zatem potrzebne.

Sytuacja przedstawiona powyżej nie należy do wyjątków.

Ustawodawca przewidział możliwość zabezpieczenia interesów finansowych małoletnich. W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia alimentów.

Alimenty – co zrobić w sytuacji gdy zobowiązany ukrywa dochody?

obowiązku alimentacyjnym pisałam na blogu wielokrotnie i w różnych odsłonach.

W swoich artykułach często posługuję się takimi pojęciami, jak: alimenty, usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, możliwości zobowiązanego.

Na przykład tutaj poruszałam problematykę obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci, który – upraszczając – polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

W przywołanym wpisie omówiłam zakres  tego obowiązku, tzn.: zależy on od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego i możliwości majątkowo-zarobkowych zobowiązanego.

W tym artykule chciałabym omówić właśnie tę 

Czy zawarcie nowego związku małżeńskiego ma wpływ na alimenty?

zawarcie nowego małżeństwa alimenty

Ostatnio zadano mi pytanie: Czy zawarcie nowego związku małżeńskiego przez małżonka rozwiedzionego ma wpływ na alimenty z poprzedniego związku małżeńskiego – na dzieci bądź byłego małżonka?

Jest to bardzo często spotykany problem, który postanowiłam wyjaśnić na swoim blogu.

I. Zawarcie nowego związku małżeńskiego = nowa rzeczywistość

Co, do zasady z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej. Wyjątek to oczywiście zawarcie przez nich umów zmieniających ten ustrój.  Najczęściej jednak między małżonkami istnieje więź gospodarcza oparta o ustrój wspólności majątkowej.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem | Rozwód Łódź Radca Prawny

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez jednego rodzica, drugiemu, po rozwodzie to ciężki ale niestety powszechny problem.

„Matka mojego dziecka utrudnia mi z nim kontakty. Często słyszę, że dziecko nie może się ze mną zobaczyć, ponieważ albo jest chore, albo wyjeżdża na wycieczkę, albo musi się uczyć, albo ma jeszcze jakieś inne zajęcia. Co mam w takiej sytuacji zrobić? Jestem traktowany jak obca osoba, a to przecież moje dziecko?”

z takimi pytaniami w ostatnim czasie spotykam się coraz częściej.

Oczywiście nie jest wykluczone, by zachodziła odwrotna sytuacja

Komu płacimy alimenty po uzyskaniu pełnoletności przez dziecko? | Alimenty radca prawny Łódź

Alimenty na dorosłe dziecko to dość powszechne zjawisko.

Ostatnio spotkałam się z zapytaniem Klienta brzmiącym:

sąd nałożył na mnie obowiązek alimentacyjny wobec córki i syna. Córka niedługo kończy 18 lat. Dlatego chciałbym zapytać w jaki sposób mam dalej płacić alimenty. W wyroku jest napisane, że >> do rąk matki<<. Czy tak ma pozostać, czy też płacić bezpośrednio córce ?

Oczywiście, nie dyskryminujemy –  może zajść sytuacja odwrotna kiedy to alimenty uiszcza matka i to ona jest wówczas zobowiązana do ich płacenia do rąk ojca lub innego opiekuna prawnego dziecka. 

Zwrot alimentów – czy i kiedy jest możliwy?

Czy i kiedy możliwe jest domaganie się zwrotu alimentów?

Ostatnio spotkałam się z pytaniem typu: czy trzeba płacić alimenty na syna, który w niedługim czasie kończy studia, a rozprawa sądowa o uchylenie tego obowiązku jest wyznaczona na październik 2017 r.?

To pytanie zainspirowało mnie do stworzenia tego artykułu, który tym razem będzie miał formę: pytań i odpowiedzi.

I. Czy trzeba płacić alimenty na syna, który w niedługim czasie kończy studia, a rozprawa sądowa o uchylenie tego obowiązku jest wyznaczona na październik 2017 r.?

Tak,

Łatwiej wyegzekwować alimenty | Radca Prawny Łódź

6 maja Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która ma ułatwić egzekwowanie alimentów (będzie obowiązywać od 31 maja 2017r.).

Jak wiadomo, skuteczność  postępowań wszczętych wobec niepłacących  jest bardzo niska – blisko połowa spraw zostaje umorzona. Ustawa ta ma zmotywować rodziców do płacenia alimentów na rzecz ich dzieci.

Co zatem ma się zmienić na lepsze? Porównajmy stan aktualny z nowym.

I. Egzekwowanie alimentów – jak jest teraz?

Wszczęcie postępowania o popełnienie przestępstwa niealimentacji wymaga spełnienia pewnej – bardzo ocennej – przesłanki.

Jak podwyższyć alimenty na dziecko?

Jak już zostało  wskazane w artykule: „Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci” Sąd ustala kwotę alimentów biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów.

Musisz mieć świadomość tego, że kwota alimentów ustalona przez Sąd w wyroku nie jest kwotą ustalona „na zawsze”.

W niniejszym artykule wskaże Ci kiedy możesz wystąpić z pozwem o podwyższenie alimentów oraz jakie wymagania musi spełnić taki pozew.

I. Kiedy możesz wystąpić z pozwem o podwyższenie alimentów?