Alimenty – co zrobić w sytuacji gdy zobowiązany ukrywa dochody?

obowiązku alimentacyjnym pisałam na blogu wielokrotnie i w różnych odsłonach.

W swoich artykułach często posługuję się takimi pojęciami, jak: alimenty, usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, możliwości zobowiązanego.

Na przykład tutaj poruszałam problematykę obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci, który – upraszczając – polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

W przywołanym wpisie omówiłam zakres  tego obowiązku, tzn.: zależy on od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego i możliwości majątkowo-zarobkowych zobowiązanego.

Wywiad środowiskowy w trakcie rozwodu | Rozwód Łódź Radca Prawny

wywiad środowiskowy

Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w toku postępowania rozwodowego jest praktyką dość częstą.

W tym wpisie chciałabym przedstawić:

  1. kiedy taki wywiad środowiskowy może zostać zarządzony,
  2. ile kosztuje wywiad środowiskowy,
  3. jak wygląda wywiad środowiskowy w praktyce,
  4. jaki ma wpływ wywiad środowiskowy na rozwód.

I. Kiedy wywiad środowiskowy jest przeprowadzany w trakcie rozwodu?

Zlecenie przez sąd wywiadu środowiskowego następuje na podstawie przepisu art. 434 kodeksu postępowania cywilnego,

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny w przypadku gdy nie ma dzieci

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny

Czy możliwe jest, aby żądać od współmałżonka, by zaspokajał potrzeby rodziny w przypadku gdy nie ma dzieci?

Wszystko wydaje się oczywiste, gdy rodzina składa się co najmniej z trzech osób: rodziców i dziecka.

Gdy jednak dziecka w rodzinie nie ma  – wówczas można mieć wątpliwości w tej kwestii.

Dlatego tym problemem postanowiłam się zająć w dzisiejszym wpisie.

I. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa – jest to pierwsza zasadnicza informacja.

Czy zawarcie nowego związku małżeńskiego ma wpływ na alimenty?

zawarcie nowego małżeństwa alimenty

Ostatnio zadano mi pytanie: Czy zawarcie nowego związku małżeńskiego przez małżonka rozwiedzionego ma wpływ na alimenty z poprzedniego związku małżeńskiego – na dzieci bądź byłego małżonka?

Jest to bardzo często spotykany problem, który postanowiłam wyjaśnić na swoim blogu.

I. Zawarcie nowego związku małżeńskiego = nowa rzeczywistość

Co, do zasady z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej. Wyjątek to oczywiście zawarcie przez nich umów zmieniających ten ustrój

Gdy dziecko ma majątek… O czym należy wiedzieć?

Niejednokrotnie, w wyniku różnych okoliczności zdarza się, że małoletnie dziecko okazuje się być właścicielem całkiem sporego majątku.

Dziecko już od samego narodzenia, a nawet w pewnych okolicznościach od poczęcia, może stać się podmiotem praw i obowiązków.

Dzieje się to zwykle poprzez darowiznę na jego rzecz lub w wyniku dziedziczenia.

Jasnym jest, że dziecko nie może samodzielnie zarządzać swoim pokaźnym majątkiem.

Poniższy artykuł wyjaśni najważniejsze kwestie związane z dokonywaniem czynności dotyczących majątku dziecka.

Zerwane zaręczyny – konsekwencje, rekompensata, zadośćuczynienie

Kocha, lubi, szanuje…

Tak przynajmniej powinno wyglądać to w założeniu. Nie każdy jednak związek kończy się ślubem, a rozstania bywają bardzo burzliwe, czasem też bardzo kosztowne dla jednej ze stron.

Co zrobić gdy po zaręczynach ruszyły przygotowania weselne: zabukowano lokal, kupiono suknię, zamówiono zaproszenia na uroczystość… ?

Czy można odzyskać od nielojalnego partnera zwrotu owych poniesionych kosztów?