Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny w przypadku gdy nie ma dzieci

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny

Czy możliwe jest, aby żądać od współmałżonka, by zaspokajał potrzeby rodziny w przypadku gdy nie ma dzieci?

Wszystko wydaje się oczywiste, gdy rodzina składa się co najmniej z trzech osób: rodziców i dziecka.

Gdy jednak dziecka w rodzinie nie ma  – wówczas można mieć wątpliwości w tej kwestii.

Dlatego tym problemem postanowiłam się zająć w dzisiejszym wpisie.

I. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa – jest to pierwsza zasadnicza informacja.

Czy zawarcie nowego związku małżeńskiego ma wpływ na alimenty?

zawarcie nowego małżeństwa alimenty

Ostatnio zadano mi pytanie: Czy zawarcie nowego związku małżeńskiego przez małżonka rozwiedzionego ma wpływ na alimenty z poprzedniego związku małżeńskiego – na dzieci bądź byłego małżonka?

Jest to bardzo często spotykany problem, który postanowiłam wyjaśnić na swoim blogu.

I. Zawarcie nowego związku małżeńskiego = nowa rzeczywistość

Co, do zasady z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej. Wyjątek to oczywiście zawarcie przez nich umów zmieniających ten ustrój

Gdy dziecko ma majątek… O czym należy wiedzieć?

Niejednokrotnie, w wyniku różnych okoliczności zdarza się, że małoletnie dziecko okazuje się być właścicielem całkiem sporego majątku.

Dziecko już od samego narodzenia, a nawet w pewnych okolicznościach od poczęcia, może stać się podmiotem praw i obowiązków.

Dzieje się to zwykle poprzez darowiznę na jego rzecz lub w wyniku dziedziczenia.

Jasnym jest, że dziecko nie może samodzielnie zarządzać swoim pokaźnym majątkiem.

Poniższy artykuł wyjaśni najważniejsze kwestie związane z dokonywaniem czynności dotyczących majątku dziecka.

Zerwane zaręczyny – konsekwencje, rekompensata, zadośćuczynienie

Kocha, lubi, szanuje…

Tak przynajmniej powinno wyglądać to w założeniu. Nie każdy jednak związek kończy się ślubem, a rozstania bywają bardzo burzliwe, czasem też bardzo kosztowne dla jednej ze stron.

Co zrobić gdy po zaręczynach ruszyły przygotowania weselne: zabukowano lokal, kupiono suknię, zamówiono zaproszenia na uroczystość… ?

Czy można odzyskać od nielojalnego partnera zwrotu owych poniesionych kosztów?

Uzyskanie pełnoletności przez dzieci w trakcie postępowania rozwodowego

rozwód Łódź

Ostatnio spotkałam się z pytaniem ze strony jednego z czytelników bloga: co zrobić w sytuacji gdy dziecko przekroczyło 18 rok życia w trakcie trwania postępowania rozwodowego ? Jak sąd w takiej sytuacji postąpi?

Przypadki tego typu bardzo często występują w praktyce. Skłoniło mnie to do napisania artykułu na ten temat.

Przypomnijmy, zgodnie z art. 58 § 1 zdanie pierwsze kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka,

Co zrobić jeśli minął termin na zaprzeczenie ojcostwa?

Na temat zaprzeczenia ojcostwa pisałam w artykule znajdującym się tutaj (oprócz omówienia tej kwestii zawarłam również przykładowy wzór pozwu w tego typu sprawie).

Opisywałam m.in. jak sprecyzować żądanie, gdzie złożyć pismo, w jakim terminie.

W dzisiejszym wpisie chciałbym się skoncentrować właśnie na tej ostatniej okoliczności i nieco ją rozwinąć.